ΔΑΠΕΕΠ: Εξοφλήθηκε το 100% της παραγωγής ΑΠΕ Μαΐου 2020

ΔΑΠΕΕΠ: Εξοφλήθηκε το 100% της παραγωγής ΑΠΕ Μαΐου 2020
Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.044 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.306,08 €.

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ολοκληρώθηκε η εξόφληση των τιμολογίων της αυτοτιμολόγησης και ξεκίνησε η εξόφληση και των λοιπών τιμολογίων για παραγωγή Μαΐου 2020.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.044 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.306,08 €.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr