Έκθεση του IRENA για επιτάχυνση των δράσεων του Λιβάνου στην υιοθέτηση των ΑΠΕ

Έκθεση του IRENA για επιτάχυνση των δράσεων του Λιβάνου στην υιοθέτηση των ΑΠΕ
H αναβάθμιση των ΑΠΕ μπορεί να βοηθήσει το Λίβανο να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση

O Λίβανος έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας του από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Η έκθεση εκπονήθηκε από το IRENA σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου και το Κέντρο Εξοικονόμησης Ενέργειας του Λιβάνου και στοχεύει στη στήριξη της δημιουργίας ενός σαφούς και καλά σχεδιασμένου χάρτη πορείας για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της χώρας έως το 2030.

Σύμφωνα με την έκθεση, η αναβάθμιση των ΑΠΕ μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση, να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσει ετήσιες εξοικονομήσεις έως και 249 εκατομμύρια δολάρια και να ενισχύσει την ανταπόκριση της χώρας στην πανδημία COVID-19.

Όπως περιέγραψε ο Γενικός Διευθυντής της IRENA, Francesco La Camera στην έκθεση, ενώ η πανδημία έφερε δυσκολίες, «χρειάζεται μακροπρόθεσμος προγραμματισμός».

Καθώς η χώρα προχωρά, οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρουν την προοπτική σταθερών, καθαρών συστημάτων ισχύος και θερμότητας.
Ενώ η ζήτηση ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας έχει επηρεάσει σημαντικά την οικονομία του Λιβάνου και οι εισαγωγές καυσίμων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο του ελλείμματος του εθνικού προϋπολογισμού, οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρουν την προοπτική καθαρών, εγχώριων πηγών ενέργειας και συστημάτων θερμότητας.

Ακολουθούν έξι από τα βασικά μέτρα που περιγράφονται στην έκθεση που είναι απαραίτητα για να υποστηριχθεί η μετάβαση στις ΑΠΕ:

Εφαρμογή ενός πιο ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Εφαρμογή διμερών συμβολαίων (PPA)

Υιοθέτηση νέων μέτρων για εφαρμογές μικρής κλίμακας

Εργαλεία ενεργοποίησης για την εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης

Εθνικούς στόχους με χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών

Χρηματοδότηση και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr