Πιέσεις στον ΙΜΟ να απαγορεύσει το ναυτιλιακό καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στην Αρκτική

Πιέσεις στον ΙΜΟ να απαγορεύσει το ναυτιλιακό καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στην Αρκτική

Έρευνα υποστηρίζει ότι τα μείγματα των καυσίμων πλοίων ενισχύουν τις ρυπογόνες εκπομπές άνθρακα στο περιβάλλον


Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν την απαγόρευση της χρήσης νέων καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στην περιοχή της Αρκτικής,  επικαλούμενες έρευνα που δείχνει ότι τα μείγματα των καυσίμων πλοίων ενισχύουν τις ρυπογόνες εκπομπές άνθρακα στο περιβάλλον.
Από την αρχή του τρέχοντος έτους, ο Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) απαγόρευσε στα πλοία να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,5%, σε σύγκριση με 3,5% στο παρελθόν, η μεγαλύτερη αλλαγή για τις πετρελαϊκές και ναυτιλιακές βιομηχανίες εδώ και δεκαετίες.
Οι κανονισμοί, γνωστοί ως IMO 2020, αποσκοπούν στη τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Μόνο πλοία εξοπλισμένα με συσκευές καθαρισμού θείου θα επιτρέπεται να συνεχίσουν να καίουν καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Οι πλοιοκτήτες μπορούν επίσης να επιλέξουν καθαρότερα καύσιμα όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Η Γερμανία και η Φινλανδία υπέβαλαν ένα έγγραφο σχετικά με την Αρκτική στον ΙΜΟ πέρυσι, το οποίο δείχνει ότι τα νέα μίγματα καυσίμων πλοίων με περιεκτικότητα σε θείο 0,5% μπορούν να περιέχουν μεγάλο ποσοστό ενώσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εκπομπές μαύρου άνθρακα.
Είναι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, μια σύνδεση μεταξύ μειγμάτων καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και μαύρου άνθρακα.

Ο Sian Prior, επικεφαλής σύμβουλος της Clean Arc Alliance, ένός συνασπισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται για την απαγόρευση βαρύ μαζούτ στην αρκτική ναυτιλία, δήλωσε ότι εάν ο ΙΜΟ δεν λάβει άμεσα μέτρα για τη χρήση καυσίμου πετρελαίου πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, θα οδηγήσει σε μαζική αύξηση των εκπομπών μαύρου άνθρακα και αυτό θα επιταχύνει ταυτόχρονα την τήξη των πάγων της Αρκτικής και θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο κλίμα της γης ".
Η Συμμαχία ζήτησε άμεση αλλαγή στα καύσιμα απόσταξης για τα πλοία στην Αρκτική και ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το πώς αναπτύχθηκαν μείγματα καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο για το IMO 2020.
Εκπρόσωπος του ΙΜΟ δήλωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση της υποεπιτροπής του για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρύπανσης τον Φεβρουάριο θα συζητήσει το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των εκπομπών μαύρου άνθρακα στην Αρκτική.
Ο ΙΜΟ έχει εξετάσει τον τρόπο μέτρησης και αναφοράς για τις εκπομπές μαύρου άνθρακα.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr