Στα 66,6 ευρώ/MWh όρισε η ΡΑΕ το μοναδιαίο κόστος απωλειών για το 2020

Στα 66,6 ευρώ/MWh όρισε η ΡΑΕ το μοναδιαίο κόστος απωλειών για το 2020

Τι προβλέπει η απόφαση

Το Μοναδιαίο Κόστος Απωλειών για το 2020 το οποίο διαμορφώνεται στα 66,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενέκρινε η ΡΑΕ με απόφαση της που δημοσιεύεται στην Διαύγεια στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 Συγκεκριμένα «Την έγκριση της σταθμισμένης Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ως βάσης υπολογισμού για το κόστος απωλειών καθώς και τον καθορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών στα 66,6€/MWh από 01.01.2020 ως 31.12.2020, όπως εισηγήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος (σχετικό 6) στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού ITC για το έτος 2020»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του Κανονισμού 2019/943 «Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εισπράττουν αντιστάθμιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των δικτύων τους.»
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010, και πιο συγκεκριμένα το στοιχείο 4.4 του Μέρους Α του Παραρτήματος:
«Η αξία των απωλειών που προκύπτουν σε εθνικό σύστημα μεταφοράς λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με την ίδια βάση που εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή για τον υπολογισμό όλων των απωλειών των εθνικών συστημάτων μεταφοράς. Ο Οργανισμός ελέγχει τα κριτήρια αποτίμησης των απωλειών σε εθνικό επίπεδο, μεριμνώντας ιδίως για τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αποτίμησή τους.» σύμφωνα με τον Κανονισμό 838/2010, και πιο συγκεκριμένα το στοιχείο 4.4 του Μέρους Α του Παραρτήματος: «Η αξία των απωλειών που προκύπτουν σε εθνικό σύστημα μεταφοράς λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με την ίδια βάση που εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή για τον υπολογισμό όλων των απωλειών των εθνικών συστημάτων μεταφοράς. Ο Οργανισμός ελέγχει τα κριτήρια αποτίμησης των απωλειών σε εθνικό επίπεδο, μεριμνώντας ιδίως για τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αποτίμησή τους.» 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση
www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr