Χορήγηση άδειας της ΡΑΕ στην Edil για διανομή φυσικού αερίου στην Έδεσσα

Χορήγηση άδειας της ΡΑΕ στην Edil για διανομή φυσικού αερίου στην Έδεσσα

Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 25ετής και λήγει το 2044

Στη χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «HELLAS EDIL S.A.» για τον Δήμο Έδεσσας, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησε η ΡΑΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης, κατά την πρώτη 5ετία ανέρχεται περίπου στα 2,83 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 25ετής και λήγει το 2044.

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή της Έδεσσας, θα αποτελείται από: α) Σταθμό συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής (4 bar), θα εγκατασταθεί σταθμός αποσυμπίεσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου 1.800m3/h (CNG Station) στον οποίο το συμπιεσμένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα οχήματα, και β) δίκτυο χαμηλής πίεσης 4 bar, το οποίο τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από το σταθμό αποσυμπίεσης 200/4bar και διανέμει το αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr