Παρατείνεται έως 15/1 η διαβούλευση για την τυποποίηση των μηχανισμών αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας

Παρατείνεται έως 15/1 η διαβούλευση για την τυποποίηση των μηχανισμών αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας
Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η τυποποίηση αυτών των μηχανισμών αναπροσαρμογής
Παρατείνεται έως την Τετάρτη 15/1/2020 , η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του ζητήματος της τυποποίησης των μηχανισμών αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Αρχής. Η ΡΑΕ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του. Υπενθυμίζεται ότι αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η τυποποίηση αυτών των μηχανισμών αναπροσαρμογής, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να υπολογίσουν εύκολα υπό ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιεί κάθε πάροχος τη ρήτρα που χρησιμοποιεί, και σε τι ύψος θα κινηθεί η επιβάρυνση που θα επέλθει στον λογαριασμό ρεύματος. www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr