Ανοίγει ο δρόμος για την προώθηση του "Project Μελίτη" από τη ΔΕΗ και την κινεζική CMEC

Ανοίγει ο δρόμος για την προώθηση του
Με δυο αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, απαλλοτριώνονται εκτάσεις στην Αχλάδα της Φλώρινας και εξασφαλίζεται η επέκταση του λιγνιτωρυχείου και η ομαλή τροφοδοσία τόσο της υφιστάμενης, όσο και της δεύτερης μονάδας στη Μελίτη.
Δύο αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο για την ομαλή τροφοδοσία με λιγνίτη, της υφιστάμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη Φλώρινα, αλλά και της δεύτερης μονάδας που περιλαμβάνεται στο «project Μελίτη», το οποίο έχει συμφωνηθεί, μεταξύ της ΔΕΗ και της κινεζικής CMEC, υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.  
Οι δυο αποφάσεις προβλέπουν την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε περιοχές του λιγνιτωρυχείου της Αχλάδας, προκειμένου να επεκταθεί η λειτουργία του σε νέα κοιτάσματα και να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία τόσο της υφιστάμενης μονάδας, Μελίτη Ι, όσο και της σχεδιαζόμενης, ισχύος 450 MW, Μελίτη ΙΙ. 
Οι δυο αποφάσεις προβλέπουν ότι κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου µε δαπάνες της εταιρίας Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ, ιδιωτικών εκτάσεων σε δυο σημεία και συγκεκριμένα: 
α) σε έκταση συνολικού εµβαδού 428.579,34 τ.µ. εντός ευρύτερης έκτασης 550.905,94 τ.µ., στον οικισµό Άνω Αχλάδας  του Δήμου Φλώρινας
β) σε έκταση συνολικού εµβαδού 642.642,03 τ.µ. εντός ευρύτερης έκτασης 886.096,85 τ.µ., στον οικισµό Αχλάδας του ∆ήµου Φλώρινας. 
Όπως σημειώνεται στις αποφάσεις οι απαλλοτριώσεις γίνονται για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκειμένου λιγνιτικού κοιτάσματος του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, ενώ προβλέπεται ότι οι εργασίες εκμετάλλευσης θα εκτελούνται σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών υπό την παρακολούθηση του Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και με βάση τους όρους των αποφάσεων έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και των τεχνικών µελετών. 
Οι δυο αποφάσεις ισχύουν από την δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ προβλέπεται ότι είναι δυνατόν να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας σε διάστημα 30 ημερών από τη δηµοσίευση τους. 
Με τις αποφάσεις δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Αχλάδας, το οποίο υπολειτουργούσε επί αρκετά χρόνια, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχε διακόψει πλήρως την εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα η τροφοδοσία της μονάδας Μελίτη Ι να είναι προβληματική. 
Τον περασμένο Ιούνιο, μετά από παρέμβαση του τότε υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη προς τις τρείς εμπλεκόμενες πλευρές, το ορυχείο ετέθη σε προσωρινή λειτουργία έξι μηνών με βάση σχέδιο που εκπόνησε η ΔΕΗ, σε συμφωνία με την εταιρία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας και τους υπεργολάβους δηλαδή την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ. 

Το Project Μελίτη 

Σήμερα πλέον με τις αποφάσεις του κ. Σταθάκη ανοίγει ο δρόμος για την ομαλή λειτουργία του ορυχείου και την τροφοδοσία της Μελίτης Ι, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η τροφοδοσία της δεύτερης μονάδας που σχεδιάζει η ΔΕΗ σε συνεργασία με την κινεζική CMEC. 
Η συμφωνία της ΔΕΗ με την CMEC, με την επωνυμία «Project Μελίτη» προβλέπει την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 450 MW και κόστους επένδυσης περί τα 750 εκατ ευρώ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την CMEC και θα κατασκευαστεί  από ελληνικές εταιρίες. Η ΔΕΗ στο νέο εταιρικό σχήμα στο οποίο θα έχει ποσοστό της τάξης του 40% θα εισφέρει την υφιστάμενη μονάδα Μελίτη Ι και την υποδομή που τη συνοδεύει, καθώς και την άδεια που διαθέτει για τη νέα μονάδα. 
Στο σχήμα προβλέπεται ότι θα συμμετέχουν και οι εταιρίες ΑΚΤΩΡ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω των λιγνιτορυχείων που εκμεταλλεύονται στην περιοχή και τα οποία θα τροφοδοτούν το νέο σταθμό.


panagiotis