Αυξήθηκε στο 2,89% το μερίδιο της ναυτιλίας στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα την εξαετία έως το 2018

Αυξήθηκε στο 2,89% το μερίδιο της ναυτιλίας στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα την εξαετία έως το 2018
Οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν σε 1.056 εκατομμύρια τόνους το 2018 έναντι 962 εκατομμυρίων τόνων το 2012
Οι εκπομπές άνθρακα από τη ναυτιλία αυξήθηκαν κατά την εξαετία έως το 2018 και αντιπροσώπευαν το 2,89% του παγκόσμιου CO2, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την περασμένηΤρίτη, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης να μειωθούν τα επίπεδα.

Περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης και η ναυτιλιακή εταιρεία του ΟΗΕ - ο IMO - στοχεύει στη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 50% από τα επίπεδα του 2008 έως το 2050.

Η έκθεση - η τέταρτη σε σειρά που ανέθεσε ο ΙΜΟ - ανέφερε ότι το μερίδιο της ναυτιλίας στις παγκόσμιες εκπομπές CO2 αυξήθηκε σε 2,89% το 2018 από 2,76% το 2012, όταν έληξε η τελευταία περίοδος μελέτης.

Οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν σε 1.056 εκατομμύρια τόνους το 2018 έναντι 962 εκατομμυρίων τόνων το 2012, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι εκπομπές το 2020 και το 2021 θα είναι σημαντικά χαμηλότερες λόγω του αντίκτυπου του COVID-19 και ότι οι εκπομπές κατά τις επόμενες δεκαετίες ενδέχεται να είναι μερικές τοις εκατό χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες ανάλογα με την πορεία ανάκαμψης.

Ο Tristan Smith, με τη συμβουλευτική ομάδα UMAS που περιλαμβάνει το University College London, δήλωσε ότι η έκθεση έδειξε ότι έχουν ήδη επιτευχθεί μειώσεις στην ένταση του άνθρακα.

«Η έκθεση είναι θετική ως προς την πιθανότητα επίτευξης της απαλλαγής από τον άνθρακα, αρκεί ο IMO και οι εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν ισχυρή πολιτική δράση για να το βοηθήσουν».

Το μη κερδοσκοπικό Διεθνές Συμβούλιο για τις καθαρές μεταφορές (ICCT) ανακοίνωσε ότι η αύξηση της ναυτιλίας ξεπέρασε τις βελτιώσεις απόδοσης και έως το 2050 οι εκπομπές αναμένεται να είναι έως και 130% υψηλότερες από τα επίπεδα του 2008.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα των καυσίμων έχουν επιβραδυνθεί από το 2015, με ετήσιες βελτιώσεις μόνο από 1% έως 2%», δήλωσε ο διευθυντής θαλάσσιου προγράμματος του ICCT, Dan Rutherford.

"Απαιτούνται πολιτικές για την επιτάχυνση καινοτόμων τεχνολογιών απόδοσης καυσίμου, μαζί με νέα καύσιμα χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών."
Ο ΙΜΟ ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος θα εξετάσει τη μελέτη όταν θα συνεδριάσει στη συνέχεια.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr