«Παράθυρο» συνεργασίας Iberdrola - Enea Group για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων 3,3 GW στη Βαλτική Θάλασσα

«Παράθυρο» συνεργασίας Iberdrola - Enea Group για την ανάπτυξη υπεράκτιων έργων 3,3 GW στη Βαλτική Θάλασσα
Σημαντικές προοπτικές για τον κλάδο των ΑΠΕ της πολωνικής εταιρείας

Επιστολή προθέσεων υπέγραψαν ο πολωνικός Όμιλος Enea και η Iberdrola για την από κοινού ανάπτυξη έργων υπεράκτιων αιολικών στη Βαλτική Θάλασσα με πιθανή συνολική εγκατεστημένη ισχύ έως 3,3 GW.
Οι δύο εταιρείες θα ξεκινήσουν τώρα διαπραγματεύσεις σε αποκλειστική βάση για να αξιολογήσουν τη δυνατότητα της εν λόγω επένδυσης και της λειτουργίας υπεράκτιων αιολικών έργων, δήλωσε ο πολωνικός ενεργειακός όμιλος. Η Enea θα ελέγχει ένα μερίδιο μειοψηφίας σε πιθανά επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με την Iberdrola.
Το επίπεδο συμμετοχής και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο συνεργασίας θα καθοριστούν στα επόμενα στάδια της διαπραγμάτευσης, δήλωσε η Enea.

Οι στόχοι της Enea

Μέσω της συνεργασίας με την Iberdrola, η Enea αναμένει να αποκτήσει εμπειρία και να διευρύνει τις ικανότητές της για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η εταιρεία από την πλευρά της τόνισε ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου.
Μάλιστα, στόχος είναι η παραγωγή του 33% ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030.
Τέλος, η Πολωνία επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα νομοσχέδιο που θα επέτρεπε να προσφερθούν έως και 4,6 GW υπεράκτιας αιολικής εγκατεστημένης ισχύος μέσω συμβάσεων έως το 2022. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο υπάρχουν διάφορες τέτοιου ύφους προτάσεις που φτάνουν έως και 5,5 GW και θα τεθούν σε διαγωνισμό μεταξύ 2023 και 2028.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr