ΥΠΕΝ: «Σπάνε» στα δύο, για μικρά και μεγάλα έργα, οι διαγωνισμοί αιολικών και φωτοβολταϊκών

ΥΠΕΝ: «Σπάνε» στα δύο, για μικρά και μεγάλα έργα, οι διαγωνισμοί αιολικών και φωτοβολταϊκών
Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες αναμορφώνονται με υπουργική απόφαση και επιμερίζονται σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες, για μικρούς και μεγάλους σταθμούς ΑΠΕ
Σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες επιμερίζονται οι υφιστάμενοι διαγωνισμοί ΑΠΕ ειδικοί ανά τεχνολογία, δημιουργώντας δύο δημοπρασίες για μικρά και μεγάλα έργα αντίστοιχα, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Ενέργειας, Γ. Θωμά, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Διαύγεια.

Με την αλλαγή, ιδιώτες και ενεργειακές κοινότητες που έχουν συμπληρώσει το όριο σταθμών οι οποίοι μπορούν να «κλειδώσουν» τιμές αναφοράς εκτός διαγωνισμών, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τιμές και για νέα μικρά έργα, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για πάρκα ανάλογης ισχύος. Αντίθετα, σήμερα μπορούν μόνο να λάβουν μέρος στον ενιαίο διαγωνισμό ανά τεχνολογία, όπου έχουν να ανταγωνισθούν πολύ μεγαλύτερους σταθμούς.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, δημιουργείται μία διαγωνιστική κατηγορία μικρών σταθμών, ισχύος έως 500 KW για ιδιώτες και 1 MW για ενεργειακές κοινότητες. Επομένως, όσοι ιδιώτες έχουν ήδη «κλειδώσει» τιμές εκτός διαγωνισμών για δύο μικρά φωτοβολταϊκά, και όσες κοινότητες έχουν συμβασιοποιήσει με τον ίδιο τρόπο πάρκα 18 MW, θα μπορούν να κατακυρώσουν αποζημιώσεις και για νέα μικρά πάρκα, λαμβάνοντας μέρος σε μία τέτοια δημοπρασία.

Όπως είναι φυσικό, παράλληλα με τη θέσπιση των δημοπρασιών για «μικρά» φωτοβολταϊκά, δημιουργείται ένας νέος διαγωνισμός για «μεγάλα» πάρκα. Σε αυτές τις δημοπρασίες, θα μπορούν να λάβουν μέρος έργα ιδιωτών ισχύος άνω των 500 KW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, καθώς και φωτοβολταϊκά μεγαλύτερης του 1 MW που ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες.

Δύο δημοπρασίες και στα αιολικά

Ανάλογος είναι ο επιμερισμός που γίνεται στους διαγωνισμούς για νέα αιολικά πάρκα. Έτσι, θεσπίζεται μία διαγωνιστική κατηγορία μικρών σταθμών, ισχύος έως 3 MW για ιδιώτες και 6 MW για ενεργειακές κοινότητες. Επομένως, όσοι ιδιώτες έχουν ήδη κατακυρώσει τιμές εκτός διαγωνισμών για δύο μικρά αιολικά, και όσες κοινότητες έχουν συμβασιοποιήσει με τον ίδιο τρόπο έργα συνολικής ισχύος 18 MW, θα μπορούν να «κλειδώσουν» αποζημιώσεις και για νέες μικρές αιολικές μονάδες, συμμετέχοντας σε μία τέτοια δημοπρασία.

Αντίστοιχα προσαρμόζεται και η δημοπρασία για «μεγάλους» αιολικούς σταθμούς. Κάτι που σημαίνει ότι στις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιώτες με αιολικά ισχύος μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW. Επίσης, ενεργειακές κοινότητες με αιολικές μονάδες ισχύος μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και πάλι.

Εφικτή εναλλακτική λύση για μικρομεσαίους επενδυτές

Όπως προαναφέρθηκε, η αναμόρφωση των technology specific διαγωνισμών δίνει μία εφικτή εναλλακτική λύση σε μικρομεσαίους επενδυτές, ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση νέων έργων, στην περίπτωση που έχουν συμπληρώσει το όριο των δύο μονάδων εκτός διαγωνισμών. Με βάση το ισχύον καθεστώς, η μόνη επιλογή που διαθέτουν είναι να λάβουν μέρος στον ενιαίο διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά, με ελάχιστες έως μηδενικές ωστόσο πιθανότητες να «κλειδώσουν» τιμή, έναντι πολύ μεγαλύτερων πάρκων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η αναμόρφωση των διαγωνισμών θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάτι που φαίνεται να υποδηλώνει πως οι δημοπρασίες του Ιουλίου θα διεξαχθούν με βάση αυτό το νέο καθεστώς, δηλαδή ότι θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ανταγωνιστικές διαδικασίες.


Κώστας Δεληγιάννης

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr