Αρθρα με ετικέτα ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η επίτευξη των στόχων τόσο του 2020 όσο και του 2030 για την ηλεκτρική διασύνδεση στην ΕΕ βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 17/10 και την Τρίτη 18/10, στις Βρυξέλες.
Υπενθυμίζεται ότι το 2014, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας, η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση του στόχου του 10% στην ηλεκτρική διασύνδεση, στο 15%, έως το 2030.
Η Επιτροπή συνέστησε την προαναφερθείσα Ομάδα για να συμβάλλει ακριβώς στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Ομάδα εμπειρογνωμόνων καλείται να λάβει υπόψη βασικά στοιχεία για την ενέργεια και το κλίμα που διαμορφώνουν τα ενεργειακά συστήματα στην Ευρώπη και να αναλύσει τις επιπτώσεις τους σε σχέση με τις ανάγκες των ηλεκτρικών υποδομών, να επεξεργαστεί σε βάθος τον σκοπό της διασύνδεσης και να αναλύσει τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των υφιστάμενων και των πρόσφατα ολοκληρωμένων έργων.
Περαιτέρω, θα προχωρήσει στην κατάθεση προτάσεων σχετικά με το πώς αποσαφηνίζεται και καθορίζεται η βέλτιστη δυναμικότητα διασύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές τάσεις, τα κόστη και τις εμπορικές ροές.
Θα κάνει δε συστάσεις σχετικά με το πώς θα κλείσουν τα χάσματα στις διασυνοριακές ηλεκτρικές υποδομές έως το 2030.


Οι στόχοι μέχρι το 2020

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, η Ομάδα αναμένεται να παράσχει τεχνικές συμβουλές σχετικά με την ανάλυση του στόχου για ποσοστό 15% στην ηλεκτρική διασύνδεση περιφερειακά, εθνικά και/ή διασυνοριακά, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχετικά κόστη.
Παράλληλα, θα προσφέρει συμβουλή και ως προς την επίτευξη του στόχου, που έχει ήδη θέσει η Επιτροπή, για διασύνδεση σε ποσοστό 10% έως το 2020 και ειδικότερα για την χρηματοδότηση του έργου και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών.
Αναφορικά με τον στόχο του 2020, επισημαίνεται ότι 22 χώρες-μέλη βρίσκονται στην διαδικασία επίτευξής του, ή τον έχουν ήδη “πιάσει”, όμως, όπως αναφέρεται, περισσότερες διασυνδέσεις είναι αναγκαίες σε κάποιες περιοχές.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην βελτίωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων περιλαμβάνουν το καλώδιο LitPol, που συνδέει τις ηλεκτρικές υποδομές Λιθουανίας και Πολωνίας και το καλώδιο INELFE που συνδέει το Γαλλικό και το Ισπανικό σύστημα.
Η σύνδεση των Ευρωπαϊκών ηλεκτρικών συστημάτων, σημειώνεται, θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού, αλλά και να ενσωματώσει περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια.
Αναφέρεται μάλιστα ως παράδειγμα ότι το πλεόνασμα ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται σε μια χώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μια άλλη χώρα με υψηλή ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω καλωδιακής διασύνδεσης.

www.worldenergynews.gr