Αποφασισμένη η ΕΒΙΚΕΝ για «μπλόκο» στην έγκριση των WACC των εταιρειών διανομής Αερίου

Αποφασισμένη η ΕΒΙΚΕΝ για «μπλόκο» στην έγκριση των WACC των εταιρειών διανομής Αερίου

Μία από τις αιτίες η άρνηση των Διαχειριστών να εφαρμόσουν την απόφαση της ΡΑΕ για επιστροφή ποσών στους βιομηχανικούς καταναλωτές

Αποφασισμένη να καταθέσει αίτηση αναθεώρησης κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τις οποίες αναμένεται να εγκριθούν τα νέα ρυθμιζόμενα έσοδα και οι αποδόσεις κεφαλαίου (WACC) για τους Διαχειριστές Δικτύου Φυσικού Αερίου, είναι η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ).

Η Ένωση των Βιομηχανικών Καταναλωτών έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κίνηση αυτή κατ' αρχάς λόγω της διαφαινόμενης άρνησης των Διαχειριστών να εφαρμόσουν την απόφαση της ΡΑΕ 1058 του περασμένου Αυγούστου που αφορά την επιστροφή οφειλόμενων τελών των Διαχειριστών προς μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου. Επίσης, στην απόφασή της, η ΡΑΕ δεν προσδιορίζει τα ποσά που οφείλουν στις βιομηχανίες οι εταιρείες διαχείρισης των εγχώριων δικτύων διανομής.

Η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι στο πλαίσιο του καθορισμού των νέων ρυθμιζόμενων εσόδων της ΕΔΑ Αττικής, της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και της ΔΕΔΑ, θα έπρεπε να έχουν ήδη σταλεί στη ΡΑΕ τα ποσά που οφείλονται από τους Διαχειριστές προς τα μέλη της ΕΒΙΚΕΝ.

Σημειώνεται ότι εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η έγκριση από τη ΡΑΕ του ρυθμιζόμενου εσόδου για τις τρεις εταιρίες διανομής αερίου, θυγατρικές της ΔΕΠΑ Υποδομών που αφορά στην επόμενη τετραετή ρυθμιστική περίοδο.

Εν όψει των εξελίξεων αυτών κύκλοι της ΕΒΙΚΕΝ, σημειώνουν πως παρά το γεγονός ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΡΑΕ να υποχρεώσει τους Διαχειριστές να εφαρμόσουν την απόφαση της, μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε καμία αντίστοιχη κίνηση. «Αγώνας τεσσάρων ετών δεν θα πάει χαμένος», δηλώνουν οι ίδιοι κύκλοι.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr