ΡΑΕ: Αιτήσεις για 77 έργα 948 MW υποβλήθηκαν για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ του Ιουλίου - Επιβεβαίωση WEN

ΡΑΕ: Αιτήσεις για 77 έργα 948 MW υποβλήθηκαν για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ του Ιουλίου - Επιβεβαίωση WEN
Στην κατηγορία των φωτοβολταϊκών υποβλήθηκαν 52 αιτήσεις 199,427 MW ενώ στα αιολικά 25 αιτήσεις 748,375 MW
Αιτήσεις για 77 έργα συνολικής ισχύος 948 MW υποβλήθηκαν για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ του Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του WEN για τη συμμετοχή ρεκόρ στις δύο δημοπρασίες, με την διεκδίκηση τιμής αναφοράς από σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 900 MW.

Με βάση το επίπεδο ανταγωνισμού 40% που ισχύει και για τις δύο τεχνολογίες, το ύψος της συμμετοχής ανοίγει το δρόμο για την κάλυψη επιπλέον 677 MW από την ισχύ που είναι σχεδιασμένο να εκχωρηθεί φέτος. Όπως είχε γράψει το WEN, οι πληροφορίες για το ύψος των αιτήσεων "έδειχναν" τη δρομολόγηση νέων μονάδων ισχύος 700 MW.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ:

Σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 834/2020 Προκήρυξης της ΡΑΕ για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016 προκήρυξε με την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2108/02.06.2020) τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.
Σύμφωνα με τους όρους των σχετικών υπ’ αριθ. 2/2020 και 3/2020 Προκηρύξεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και για τις δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες είχε ορισθεί η 29.06.2019 και ώρα 17.00
Με την παρούσα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια ανακοινώνει το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την συνολική ισχύ, ανά κατηγορία έργων ως εξής:

Προκήρυξη2/2020
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20 MW)
Αριθμός έργων: 52
Συνολική Ισχύς: 199,427 MW

Προκήρυξη 3/2020
Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)
Αριθμός έργων: 25
Συνολική Ισχύς: 748,375 MW


Η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 834/2019 Προκήρυξη της Αρχής.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr