Η ενέργεια καθίσταται το βαρύ πυροβολικό για τη Μυτιληναίος

Η ενέργεια καθίσταται το βαρύ πυροβολικό για τη Μυτιληναίος
Από τα 2,2 δισ. ευρώ του κύκλου εργασιών της Μυτιληναίος για το 2019, τα 996 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
Η Μυτιληναίος έχει επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίσει την κρίση αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, ανέφερε ο πρόεδρος της, κ. Ε.Μυτιληναίος, κατά τη Γ.Σ. της 4ης Ιουνίου 2020.

Όσον και αν το 2020 εμφανίζεται ακόμα απρόβλεπτο και δύσκολο για να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2019, εντούτοις τα κεφάλαια που μπορούν να μπουν στην οικονομία για το 2021 δημιουργούν σοβαρές προσδοκίες με την μόχλευση που θα τα συνοδέψει. Ο κλάδος της Ενέργειας έγινε το βαρύ πυροβολικό του ομίλου καθώς το συμβόλαιο με την Gazprom στο φυσικό αέριο εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα πρόσβαση σε ικανοποιητικότατες τιμές για ιδία χρήση και λογαριασμό τρίτων.

Όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν την ανάλυση της Edison για τον όμιλο, αντιλαμβάνονται τα μικτά κέρδη στο κόστος φυσικού αερίου ανά παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρισμού. Και αυτό είναι που κατοχυρώνει η συγκεκριμένη συμφωνία.

Παράλληλα στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας το χαρτοφυλάκιο θα ανέλθει στα 300MW το 2021, που δημιουργεί μια επιπλέον αξία στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στις ΑΠΕ και αρχίζει να αποκτά ένα κρίσιμο μέγεθος. Η METKA EGN αναμένεται να συμβάλει με μια επιπλέον κερδοφορία της τάξης των 15 -25 εκατ. ευρώ αρχικά από την πώληση ηλιακών πάρκων, με τον τομέα αυτό να παρουσιάζει προοπτικές αλματώδους εξέλιξης.

Στο Αλουμίνιο η εταιρία μπαίνει στις top 10 παγκοσμίως από πλευράς κόστους με την εφαρμογή του προγράμματος Ήφαιστος. Ειδικά στον τομέα αυτό το Αλουμίνιο έχει δείξει ότι ανταποκρίνεται στην κρίση του κλάδου του αν και ο κ. Μυτιληναίος δεν διακινδύνευσε προβλέψεις για την πορεία των τιμών.

Στον κλάδο του αλουμινίου η πορεία επαναφοράς της ζήτησης στα προ της κρίσης επίπεδα θα δρομολογήσει και το επίπεδο ισορροπίας της προσφοράς κα της παραγωγής. Παρατηρούμε ότι το spot έγραψε μετά από πολύ καιρό και τιμές υψηλότερες από τα 1560 δολ /τόνος παρά το γεγονός ότι επανήλθαν στην παραγωγή τα κινέζικα εργοστάσια.

Η συνολική εικόνα για τελικά καταναλωτικά προϊόντα του αλουμινίου είναι ότι στην βιομηχανία τροφίμων και στα φάρμακα η ζήτηση κινείται ανοδικά.

Επέκταση πωλήσεων ρεύματος και φυσικού αερίου

Ειδικά στην περίπτωση του τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, η Μυτιληναίος αναμένει για το 2020 περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του, καθώς προβλέπει επέκταση των πωλήσεων φυσικού αερίου στην χονδρεμπορική αγορά της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών, αύξηση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην εγχώρια λιανική αγορά και επέκταση της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε νέες αγορές.

Άλλωστε η εταιρεία το 2019 κατείχε ηγετική θέση στο φυσικό αέριο με μερίδιο αγοράς 37%, ξεπερνώντας την ΔΕΠΑ και κατακτώντας τη θέση του μεγαλύτερου εισαγωγέα LNG της χώρας, με το 40% του χαρτοφυλακίου της να προορίζεται για πωλήσεις σε τρίτους.

Η Protergia βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο 5,5% αγγίζοντας τους 200.000 πελάτες στο τέλος του έτους έναντι 129.000 το 2018, ενώ σήμερα εξυπηρετεί περίπου 250.000 πελάτες. Σε ό,τι αφορά τη λιανική φυσικού αερίου στο τέλος του έτους εξυπηρετούσε 13.000 μετρητές έναντι 4.500 το 2018.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 2,2 δις ευρώ που ήταν ο κύκλος εργασιών της για το 2019, τα 996 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2018 όταν ο κύκλος εργασιών του τομέα ήταν 608 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως τα EBIDTA του τομέα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για το 2019 ανήλθαν σε περίπου 100 εκατ. ευρώ έναντι 60 εκατ. ευρώ το 2018.

Παραγωγή 5,8 TWh το 2019 από θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες

Σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 1,4 GW από θερμικούς σταθμούς και έργα ΑΠΕ σε λειτουργία. Η παραγωγή από θερμικούς σταθμούς το 2019 ανήλθε στις 5,4 TWh (αύξηση 12,1% σε σύγκριση με το 2018), ενώ οι 3 μονάδες της εταιρίας παρήγαγαν το 10,4% της ζήτησης και το 31,6% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αεριού.

Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 5,8 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,2% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εισαγωγών).

Με βάση αυτά τα δεδομένα, έχει εδραιώσει τη θέση της ως η μεγαλύτερη ιδιωτική καθετοποιημένη εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού κατακτώντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται, ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα από την αναμενόμενη πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού .

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο η Μυτιληναίος που πρόσφατα ανακοίνωσε τη σύναψη μακροχρόνιου συμβολαίου προμήθειας αερίου αγωγού με την Gazprom, το 2019 εκμεταλλευόμενη το μεγάλο μέγεθος του χαρτοφυλακίου προμήθειας λόγω των πολύ υψηλών ίδιων αναγκών, καθώς και την μακροχρόνια εμπειρία της στην απευθείας προμήθεια τόσο LNG όσο και αερίου αγωγού, από ένα ευρύ δίκτυο μεγάλων διεθνών προμηθευτών, συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες προμήθειας σε ανταγωνιστικούς όρους, επωφελούμενη ταυτόχρονα από τις τρέχουσες τάσεις χαμηλών τιμών στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου για τη Μυτιληναίος το 2019 ήταν κατά σημαντικά χαμηλότερο από τη μέση τιμή της ελληνικής αγοράς.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr