Παρακολουθήστε ζωντανά την συζήτηση στη Βουλή για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο - Βίντεο

Παρακολουθήστε ζωντανά την συζήτηση στη Βουλή για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο - Βίντεο
Σε ζωντανή αναμετάδοση η συζήτηση

Παρακολουθήστε σε ζωντανή σύνδεση την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr