ΙΟΒΕ: Στις 108,4 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο του 2020 στην Ελλάδα

ΙΟΒΕ: Στις 108,4 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο του 2020 στην Ελλάδα

Μικρή υποχώρηση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Ιανουάριο, αλλά με παραμονή του πλησίον του υψηλού επίπεδου 12ετίας

Μικρή κάμψη παρουσίασε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος τον Ιανουάριο, στις 108,4 από 109,4 μονάδες τον Δεκέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.
Η μικρή εξασθένιση προέρχεται κυρίως από την επιδείνωση των προσδοκιών στις Κατασκευές και την ηπιότερη υποχώρηση σε Υπηρεσίες, Λιανικό εμπόριο και Καταναλωτική Εμπιστοσύνη.
Αυτές οι αρνητικές τάσεις δεν αντισταθμίστηκαν από τη μικρή βελτίωση που καταγράφηκε στη Βιομηχανία.
Συνολικά όμως, οι προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας παραμένουν αισιόδοξες παρά το ό,τι οι εστίες κινδύνων στο εξωτερικό περιβάλλον είναι αυξημένες, συνυπολογίζοντας την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας όπως και γεωπολιτικές εντάσεις.
Η άνοδος της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους φαίνεται πως επιταχύνθηκε, βάσει της δραστηριότητας στο Λιανικό Εμπόριο.
Σχετικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η αναθέρμανσή της, ώστε να αυξηθεί συστηματικά στο επόμενο διάστημα από τα σημερινά πολύ χαμηλά επίπεδα, θα εξαρτηθεί από σειρά εξελίξεων όπως η μείωση των επιτοκίων και η βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης, η πιστωτική επέκταση που σχετίζεται και με τη διαχείριση των «κόκκινων», δανείων, η υλοποίηση του νόμου βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος κυρίως μέσω δευτερεύουσας νομοθεσίας και άρσης υπερβολικών διοικητικών ρυθμίσεων, και τέλος η επίδραση φορολογικών ή ασφαλιστικών ελαφρύνσεων.
Συνολικά, η διατήρηση του οικονομικού κλίματος σε θετικό πρόσημο, και μάλιστα μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται η αβεβαιότητα, προϋποθέτει σαφήνεια και προσήλωση της οικονομικής πολιτικής προς την ενίσχυση της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και συνολικά της παραγωγικής βάσης.
Αλλιώς η τρέχουσα θετική εικόνα των προσδοκιών και η επιτάχυνση της μεγέθυνσης της οικονομίας μπορεί να αποδειχθούν προσωρινές.

Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, καθώς ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα μεταβλήθηκε οριακά και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες αυξήθηκαν ήπια.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα υποχώρησαν αισθητά, σε αντίθεση με τις αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση οι οποίες ενισχύθηκαν έντονα.
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις μεταβάλλονται ήπια, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους ενισχύονται, ενώ τα αποθέματα διογκώνονται.
- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίστηκαν ήπια, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν εντονότερα πτωτικά.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους επιδεινώνονται, όπως και οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και η πρόθεση για αποταμίευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μικρή ενίσχυση επιχειρηματικών προσδοκιών, λόγω βελτίωσης προβλέψεων για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Ιανουάριο, στις 105,8 (από 104,2 τον Δεκέμβριο) μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (97,6 μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ήπια, αλλά το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες παραμένει θετικό και ενισχύεται, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώνεται οριακά.
Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στις -11 μονάδες (από -7 μον. τον Δεκέμβριο), με το 21% (από 20%) των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 10% να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 8 μονάδες και διαμορφώθηκε στις +28, με το 32% (από 27%) των επιχειρήσεων να προβλέπει άνοδο της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και μόνο το 4% μείωσή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά μία μονάδα έναντι του Δεκεμβρίου, στις +10 μονάδες, με το 19% των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 8% να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Ιανουάριο πτωτικές κυρίως τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο περιορίστηκαν και διαμορφώθηκαν στις +15 μονάδες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού άλλαξαν τάση, στις -2 (από +1) μονάδες, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες παρέμειναν θετικές, αν και αμετάβλητες, στις +28 μονάδες.
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες παραμένουν υψηλές (στις +31 μον. το ισοζύγιο από +28), με το 36% (από 33%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και μόλις 5% μείωσή τους. Αντίθετα, ο θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίζεται, στις +15 (από +20) μονάδες, με το 28% (από 30%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 5,7 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να μειώνεται, στο 72,3% (από 73,9%).
ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση αποδυναμώθηκε και διαμορφώθηκε στις +7 μονάδες (από +11 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 14% και το 7% να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες, στις +4 μονάδες, με το 83% όμως των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το επόμενο τρίμηνο και ένα 11% (από 7%) να αναμένει άνοδο.
ι) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 46% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του διεξάγεται απρόσκοπτα, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 33% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 13% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια.
κ) Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων περιορίζονται ελαφρά έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+16 μον. ο δείκτης από +18), ενώ βελτιώνονται οριακά στην αγορά της ΕΕ (+12 από +11 μον. ο δείκτης) και ήπια στις λοιπές αγορές (+13 από +10 μον. το ισοζύγιο).
λ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται περαιτέρω επιδείνωση στους σχετικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Οκτωβρίου προς την ΕΕ (+4 από +10 μον.), όπως και ως προς τις Βαλκανικές (+7 από +13 μον.) ενώ στις λοιπές χώρες οι σχετικοί δείκτες παρέμειναν αμετάβλητοι.
Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκαν οριακά στις 112,4 μονάδες (από 112,0 μον).
Σημειώθηκε ήπια επιδείνωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα τα αποθέματα διογκώνονται, όπως και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες.
Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης υποχώρησε στις 105,6 (από 107,2) μονάδες.
Η υποχώρηση προήλθε κυρίως από την αισθητή αύξηση του όγκου των αποθεμάτων, και λιγότερο από την οριακή αύξηση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ η παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες ενισχύεται αισθητά.
Τέλος, μικρή ενίσχυση παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 99,8 (από 97,0) μονάδες, καθώς η μικρή κάμψη των εκτιμήσεων στις παραγγελίες και τη ζήτηση, αντισταθμίστηκε από την έντονη ενίσχυση των προβλέψεων για την παραγωγή τους 3- 4 ερχόμενους μήνες, ενώ παράλληλα ο όγκος των αποθεμάτων ενισχύεται.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr