Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης θα ξεκινά από 8% και θα φθάνει έως και 80% ανά έτος

Αυξημένα φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, για επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης.
Πιο συγκεκριμένα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει διπλασιασμό των φορολογικών αποσβέσεων στην περίπτωση δαπανών για μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως, για τις συγκεκριμένες δαπάνες, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης θα ξεκινά από 8% και θα φθάνει έως και 80% ανά έτος. Εξάλλου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, είναι αναγκαία η θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
«Τα κίνητρα αυτά θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στα ανωτέρω πεδία προωθώντας ουσιαστικά την κυκλική οικονομία και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Έτσι, οι επενδύσεις εξοικονόμησης σε κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης), υπάγονται σε συντελεστή φορολογικής απόσβεσης 8%.
Σε συντελεστή 10% κατατάσσονται οι δαπάνες σε μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών, όπως επίσης και σε εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης.

Στο 20% η απόσβεση για εξοπλισμό

Από την άλλη πλευρά, η ετήσια φορολογική απόσβεση ορίζεται στο 20% για τα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε μηχανήματα και εξοπλισμό (εκτός Η/Υ και λογισμικού), σε άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης, καθώς και λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης.
Παράλληλα, ο συντελεστής αυξάνεται σε 24% για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων, σε 32% για μέσα μεταφοράς ατόμων και σε 40% για εξοπλισμό υπολογιστή.
Τέλος, η ανώτερη απόσβεση, που αγγίζει το 80%, αφορά τον εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Το πολυνομοσχέδιο συζητείται από χθες (11/6) στις αρμόδιες επιτροπές Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης.
Την Τετάρτη (13/6) θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, με την ψηφοφορία να προγραμματίζεται για την επομένη ημέρα.

www.worldenergynews.gr