Κοινή αντιμετώπιση της ΡΑΕ στον καθορισμό των WACC των εταιρειών διαχείρισης δικτύων

Κοινή αντιμετώπιση της ΡΑΕ στον καθορισμό των WACC των εταιρειών διαχείρισης δικτύων
Εγκρίθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Κοινή αντιμετώπιση στις εταιρίες διαχείρισης δικτύων ως προς τον καθορισμό του WACC θα έχει η ΡΑΕ.

Η αρμόδια Αρχή που αυτό το διάστημα αναλύει τα κοστολογικά στοιχεία των εταιριών διαχείρισης δικτύων για να καθορίσει τα αντίστοιχα Wacc (απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων) για την επόμενη ρυθμιστική περίοδο θα αντιμετωπίσει ενιαία, ώστε να υπάρχει ένα συγκρίσιμο WACC για όλες. Αυτό θα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα προστίθεται ένα premium που θα συνδέεται με στόχους και με τη βαρύτητα των επενδύσεων.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ το premium θα καθοριστεί βάσει της ανάλυσης κόστους – οφέλους για στρατηγικά έργα, όπως η υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Με την υλοποίηση των επενδύσεων θα συνδυαστεί και ο καθορισμός του premium και για τον ΔΕΣΦΑ.

Συνάρτηση του premium του ΔΕΔΔΗΕ με τις ρευματοκλοπές

Για τον ΔΕΔΔΗΕ το αντίστοιχο premium θα λαμβάνει υπόψη του την υλοποίηση των επενδύσεων για την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών όπως και τους στόχους για τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας (ρευματοκλοπές).

Η ΡΑΕ σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε στην τελευταία ολομέλειά της στην μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ για τη χρήση του δικτύου διανομής, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα λάβει απόφαση και για τον καθορισμό του Wacc, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για το 49% της εταιρίας.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr