Την Παρασκευή (14/08) η διεξαγωγή της πρώτης δημοπρασίας ευελιξίας

Την Παρασκευή (14/08) η διεξαγωγή της πρώτης δημοπρασίας ευελιξίας
Στα 4.500 MW η δημοπρατούμενη ισχύς, για την παροχή υπηρεσίας ευελιξίας από τις 15 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου 2020
Στην τελική ευθεία έχει μπει η εφαρμογή του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, μετά την έγκρισή του από την Κομισιόν, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, την Παρασκευή (14/08) πρόκειται να διενεργηθεί η πρώτη δημοπρασία ευέλικτου φορτίου.

Η συμβατική περίοδος παροχής υπηρεσίας ευελιξίας είναι το χρονικό διάστημα από τις 15 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Με βάση την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους εφαρμογής του μηχανισμού, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανέρχεται σε 4.500 MW. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται στα 39.000 ευρώ/MW το έτος.

Η τελευταία εκκρεμότητα για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ήταν η απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για την εφαρμογή του μηχανισμού.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την Αρχή στις 6 Αυγούστου, έπειτα από τη δημόσια διαβούλευση της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ, ενώ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ τη Δευτέρα (10/8). Έτσι, το μόνο που απομένει πλέον είναι να δημοσιευθεί η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Είχε προηγηθεί η εγγραφή στο σχετικό Μητρώο των παρόχων της υπηρεσίας ευελιξίας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, έπειτα από πρόσκληση του ΑΔΜΗΕ.

Ελάχιστη διακριτή ισχύ το 1 MW

Σύμφωνα με την αναγγελία για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, η οποία αναρτήθηκε χθες (11/08) το απόγευμα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας θα δημοσιευθούν την Παρασκευή έως τις 17:00.

Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, ενώ με την ανακοίνωση ο πάροχος υποχρεώνεται να παρέχει την υπηρεσία ευελιξίας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο τύπος της δημοπρασίας είναι pay as bid, ενώ οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής υποχρεούνται να συμμετάσχουν με το σύνολο της ισχύος τους. Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, οι πάροχοι υπηρεσίας ευελιξίας μπορούν να υποβάλλουν διακριτές προσφορές μέχρι δέκα βήματα ισχύος, με ελάχιστη διακριτή ισχύ το 1 MW.

Νέα υπουργική απόφαση για τη δεύτερη δημοπρασία

Στο πλαίσιο της έγκρισης του μηχανισμού από την Κομισιόν, ουσιαστικά προβλέπεται ότι θα διεξαχθεί μια ακόμη δημοπρασία, κατά πάσα πιθανότητα εντός του Οκτωβρίου. Κι αυτό γιατί καθορίζεται ότι η δεύτερη δημοπρασία θα διεξαχθεί το αργότερο εντός των πρώτων επτά εργασίμων ημερών του μήνα, που ακολουθεί τον μήνα εκκίνησης της αγοράς εξισορρόπησης – η οποία, μαζί με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Για τη διενέργειά της θα απαιτηθεί καινούρια υπουργική απόφαση. Για την έκδοση της απόφασης, το βασικό επίδικο θα είναι ο καθορισμός της νέας δημοπρατούμενης ισχύος.Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr