Σε διαβούλευση εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τις βελτιωμένες προσφορές στην αγορά εξισορρόπησης

Σε διαβούλευση εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τις βελτιωμένες προσφορές στην αγορά εξισορρόπησης
Η διαβούλευση ολοκληρώνεται από τη ΡΑΕ την Τετάρτη, 19 Αυγούστου
Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ.

Η εν λόγω τροποποίηση προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ ώστε οι βελτιωμένες προσφορές των συμμετεχόντων για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ κατά τη συμμετοχή στην Αγορά Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου αφενός να ισχύουν για μισή ώρα και όχι δεκαπέντε λεπτά και αφετέρου, η ενεργοποίηση πηγών εξισορρόπησης που συμμετέχουν προαιρετικά στην Αγορά Εξισορρόπησης να πραγματοποιείται τουλάχιστον για τριάντα λεπτά.

Η εισήγηση αυτή αφορά την περίοδο έως και την ένταξη της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης στις Ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται από τη ΡΑΕ την Τετάρτη, 19 Αυγούστου. 

www.worlenergynews.gr

worldenergynews.gr