ΔΕΔΔΗΕ: Προσωρινός ανάδοχος για τη μακροχρόνια μίσθωση 313 οχημάτων

ΔΕΔΔΗΕ: Προσωρινός ανάδοχος για τη μακροχρόνια μίσθωση 313 οχημάτων
Επικύρωση από το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ της ανάδειξης ως προσωρινού ανάδοχου της «Εθνική Leasing», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 9,65 εκατ. πλέον ΦΠΑ
Τα αποτελέσματα διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση τεσσάρων ειδών οχημάτων, χρονικής διάρκειας 60 μηνών, ενέκρινε το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεδρίασή του την περασμένη εβδομάδα.

Με την απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η ματαίωση μίσθωσης του ενός είδους οχημάτων, και πιο συγκεκριμένα της κατηγορίας 4x4 εκτός δρόμου, 3/5 θυρών, 1400-1599 κ. εκ. Ο διαγωνισμός προέβλεπε την απόκτηση μέσω leasing 25 οχημάτων, ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους 315.000 ευρώ. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς δεν υποβλήθηκε αποδεκτή προσφορά.

Αντίθετα, αίσια έκβαση είχε ο διαγωνισμός ως προς τα τρία υπόλοιπα είδη, με το Δ.Σ. να επικυρώνει τα σχετικά αποτελέσματα και να εγκρίνει την ανάδειξη της «Εθνική Leasing» ως προσωρινού ανάδοχου, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 9,649 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, η εταιρεία θα αναλάβει να μισθώσει στον Διαχειριστή 200 φορτηγά τύπου Nissan Navara 2.3 160HP KING CAB 4x4 A CENTA DIESEL, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 7,728 εκατ. ευρώ.

Επίσης, θα παράσχει μέσω leasing 88 οχήματα μικτής χρήσης τύπου Citroen Berlingo Multispace5 Nlue Hdi 100M FEEL SPECIAL EDITION, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1,637 εκατ. (πλέον ΦΠΑ).

Παράλληλα, θα μισθώσει στον ΔΕΔΔΗΕ 25 οχήματα κατηγορίας υβριδικών τύπου Toyota Yaris5 5D HSD Active, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 285.000 (πλέον ΦΠΑ).

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 1ου εξαμήνου

Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης τις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Παράλληλα, έδωσε το «πράσινο φως» στον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ν. 4412/8.8.2016 και ν. 4643/3.12.2019).

Επιπλέον, ενέκρινε τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) Διακηρύξεων για σύναψη Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ορίζοντας ότι τα ΠΤ δεν τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής στις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου χωρίς προηγούμενη προκήρυξη.

Για τις περιπτώσεις αυτές, τα ΠΤ μπορούν να αποτελούν τη βάση διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αναδόχους και οι όροι ανάθεσης θα συμφωνούνται κατά περίπτωση σύμβασης με τον οικονομικό φορέα από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία και θα επικυρώνονται από το αρμόδιο για την ανάθεση όργανο του ΔΕΔΔΗΕ.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr