Επέκταση των μεγάλων ενεργειακών Ομίλων στην εκπροσώπηση μονάδων ΑΠΕ

Επέκταση των μεγάλων ενεργειακών Ομίλων στην εκπροσώπηση μονάδων ΑΠΕ
Στόχος η νεοαναδυόμενη αγορά των έργων ανανεώσιμων πηγών που έχουν ευθύνες εξισορρόπησης
Όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί παίκτες μπαίνουν σταδιακά στην νέα αγορά της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και εν προκειμένω της συλλογικής εκπροσώπησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ήδη έχουν αρχίσει να δημιουργούν Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης, (ΦΟΣΕ), δηλαδή εταιρίες που αναλαμβάνουν να εκπροσωπούν παραγωγούς ΑΠΕ για να συναλλάσσονται στην αγορά. Η πρώτη τέτοιου είδους εταιρία η Optimus Energy, στην οποία συμμετέχει η ΤΕΡΝΑ με άδεια εκπροσώπησης 350 MW, ενώ ανάλογες άδειες κατέχουν η Mytilineos για 500 MW, η Eunice για 300 MW, τα ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες για 300 MW, η NRG, του ομίλου της Μοτορ Όιλ 200 MW.

Επίσης έχουν υποβάλει αιτήσεις για άδεια «aggregator», στη ΡΑΕ η Forena Energy για 200 MW, η Sentrade για 200 MW καθώς και άλλες εταιρίες.

Έκθεση σε ρίσκο

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι παραγωγοί με νέες μονάδες ΑΠΕ οι οποίοι αποζημιώνονται  μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in-premium) είναι υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση της αβέβαιης και μεταβλητής παραγωγής των μονάδων τους.

Προκειμένου να συμμετέχουν στην αγορά, οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με έναν Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦΟΣΕ ΑΠΕ), δηλαδή μία εταιρία η οποία αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες της αγοράς και της εξισορρόπησης. Ως ΦΟΣΕΤΕΚ, δηλαδή ως φορέας συλλογικής εκπροσώπησης τελευταίου καταφυγίου λειτουργεί ο ΔΑΠΕΕΠ.

Οι καθετοποιημένες εταιρίες, αυτές δηλαδή που διαθέτουν ιδιόκτητα πάρκα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά ή αιολικά ως aggregators μπορούν να διαχειριστούν είτε την παραγωγή των δικών τους πάρκων είτε την παραγωγή και διάθεση ενέργειας μονάδων ΑΠΕ, που ανήκουν σε τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν τη διαχείριση της συμμετοχής στην αγορά και τις ευθύνες εξισορρόπησης.

Δεδομένου ότι με την εφαρμογή του target model αλλάζει συνολικά ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, αναμένεται ότι όλο και περισσότερες μονάδες ΑΠΕ με feed in premium ή και χωρίς κανένα σχήμα επιδότησης θα εισέρχονται στην αγορά, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο και περισσότερα ρίσκα.

Δύσκολη η διαχείριση για τα μικρά χαρτοφυλάκια

Οι παραγωγοί ανανεώσιμης ενέργειας, που συχνά αφορούν μικρές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, για να διαθέσουν το προϊόν τους θα χρειάζονται πλέον πολύπλοκους υπολογισμούς, όπως την πρόβλεψη παραγωγής σε πραγματικούς χρόνους, τη διαχείριση της εξισορρόπησης και πιο μακροπρόθεσμα τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη συμφόρηση ενεργειακών ζωνών και της μείωσης ή αποκοπής φορτίου.

Οι ΦΟΣΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων, ενώ με τη λειτουργία του target model μπορούν να συνδράμουν και στη σύναψη διμερών συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο θεσμικό επίπεδο η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε με τον νόμο 4414/2016 καθώς τα έργα ΑΠΕ, ισχύος άνω των 3 MW για τα αιολικά και πάνω από 500 kw για τα φωτοβολταϊκά, που κατασκευάζονται μετά από διαγωνισμό της ΡΑΕ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στη χονδρεμπορική αγορά και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εξισορρόπησης.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr