ΡΑΕ: Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία για τα νέα φωτοβολταϊκά

ΡΑΕ: Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην δημοπρασία για τα νέα φωτοβολταϊκά
Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου η πρώτη πιλοτική δημοπρασία για νέα φωτοβολταϊκά που θα αποτελέσει οδηγό για όλες τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ   
Οριστικοποιήθηκε με απόφαση της ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ο κατάλογος των εταιριών που θα συμμετάσχουν στην τελευταία φάση της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την δημιουργία νέων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων. 
Η δημοπρασία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και η ΡΑΕ ανήρτησε ήδη τον οριστικό κατάλογο των συμμετεχόντων όπως και την ακριβή ισχύ που θα δημοπρατηθεί σε κάθε μια από τις δυο κατηγορίες έργων που δημοπρατούνται. 
Έτσι η ακριβής ισχύς δημοπράτησης για κάθε μία από τις δύο Κατηγορίες έργων, προσδιορίζεται για μεν την Κατηγορία Ι στα 4.800.000 W, για δε την Κατηγορία ΙΙ στα 35.200.000 W. 
Με τον προσδιορισμό αυτό, το άθροισμα της ισχύος όλων των συμμετεχόντων στην Κατηγορία Ι υπερβαίνει κατά 41,57%, τη δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας, ενώ το άθροισμα της ισχύος όλων των συμμετεχόντων στην Κατηγορία ΙΙ υπερβαίνει κατά 42,64%, την δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής.
Η ΡΑΕ είχε θέση ως όρο της προκήρυξης ότι το άθροισμα της ισχύος των συμμετεχόντων σε κάθε κατηγορία πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% τη δημοπρατούμενη ισχύ προκειμένου με αυτό τον τρόπο να διασφαλίζεται ότι πράγματι θα υπάρξει ανταγωνισμός στη διαμόρφωση των τιμών. 
Σημειώνεται ότι η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς έχει οριστεί από τον νόμο σε 94 €/MWh για τις εγκαταστάσεις που έχουν υποχρέωση σε λήψη άδειας παραγωγής και σε 104 €/MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. 

Έτσι ο Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι, είναι ο εξής: 
1. «SOLAR FIELD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 1 MW ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
2. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 0,99981 MW, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
3. «ΦΑΕΘΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , 1 MW ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 
4. «e-greeksolar», 0,0999 MW, ΚΙΛΚΙΣ 
5. «Ι. ΚΑΙ Κ. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 0,5 MW, ΕΟΡΔΑΙΑ 
6. «Μ. KOSTUDIS-Κ. ΜΠΕΖΟΡΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.», 0,099 MW, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 
7. «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ», 0,49956 MW ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΣΑΠΩΝ 
8. «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ» 0,49956 MW, ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΣΑΠΩΝ 
9. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ»,  0,49956 MW, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
10. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ», 0,49956 MW, ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΣΑΠΩΝ 
11. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ», 0,49956 MW, ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΣΑΠΩΝ 
12.  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 0,09996 MW, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 
13. «ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Ο.Ε.», 0,49896 MW, ΗΛΙΔΑ 
Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας Ι (MW) 6,79543   

Ο Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ, είναι ο εξής: 
1.  «PRIME ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 6,974  MW, ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
2. «ΑΚΤΙΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 9 MW, ΕΥΡΩΤΑΣ
3. «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 8,99 MW  ΣΟΦΑΔΕΣ 
4. «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  4,99 MW, ΛΑΓΚΑΔΑΣ  
5. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3,6MW, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
6. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3,998 MW,  ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΕΥΟΣΜΟΣ 
7. «ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 2,64120MW, ΘΗΒΑ
8. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 2,99520 MW ΕΥΡΩΤΑΣ
9. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 1,55MW  ΘΗΒΑ
10.  «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , 1,91224 MW, ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
11. «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ», 1,06 MW, ΜΑΡΩΝΕΙΑ 
12. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ», 2,49987 MW 
Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας ΙΙ (MW) 50,210510   

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντος από το Στάδιο Β’ της πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι 
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΠΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0,0992 MW, ΣΕΡΡΕΣ 

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ 
1. «ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», 1,90940 MW ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 
2. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 1,053 MW, ΠΕΛΛΑΣ 

www.worldenergynews.gr


panagiotis