Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/3f7d572ce0a78313f0c8a533056a06bb_M.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/3f7d572ce0a78313f0c8a533056a06bb_L.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/3f7d572ce0a78313f0c8a533056a06bb_M.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(//media/k2/items/cache/3f7d572ce0a78313f0c8a533056a06bb_M.jpg) is not within the allowed path(s): (E:/Inetpub/vhosts/worldenergynews.gr\;C:\Windows\Temp\) in E:\Inetpub\vhosts\worldenergynews.gr\httpdocs\lib.php on line 113
ΕΒΙΚΕΝ: Σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας λόγω του νέου μοντέλου ενεργειακής αγοράς - Τι πρέπει να αλλάξει

ΕΒΙΚΕΝ: Σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας λόγω του νέου μοντέλου ενεργειακής αγοράς - Τι πρέπει να αλλάξει

ΕΒΙΚΕΝ: Σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας λόγω του νέου μοντέλου ενεργειακής αγοράς - Τι πρέπει να αλλάξει
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, το νέο πλαίσιο όχι μόνο δεν αίρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος αλλά τις επεκτείνει και στο μέλλον
Έντονη απογοήτευση αλλά και ανησυχία για το μέλλον εκφράζεται από την ενεργοβόρο βιομηχανία της χώρας, σε ότι αφορά το μοντέλο της αγοράς ενέργειας που πρόκειται να διαμορφωθεί στο πλαίσιο των δομικών αλλαγών που προωθούνται εν όψει της εφαρμογής του Target Model.  
Πρόκειται για ανησυχίες που τροφοδοτούνται από τα σχέδια των κωδίκων που έχουν δοθεί σε πρώτη δημόσια διαβούλευση από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, η οποία λήγει την προσεχή Δευτέρα 22 Ιανουαρίου.
Η βιομηχανία εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται όχι μόνο δεν βελτιώνει και δεν αίρει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος αλλά τις επεκτείνει στο μέλλον.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), η βιομηχανία προς μεγάλης της απογοήτευση, διαπιστώνει ότι ακόμη και η διαδικασία μετάβασης στο Target Model που αποτελεί μοναδική ελπίδα δημιουργίας μιας πραγματικής σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μπορεί να υπονομευθεί και να οδηγήσει σε διατήρηση των στρεβλώσεων της αγοράς και την επέκτασής τους στο μέλλον.
Πήγες της βιομηχανίας εκπέμποντας σήμα κινδύνου για αύξηση του ενεργειακού κόστους με σοβαρότατες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής που άντεξε την περίοδο της κρίσης, μιλάνε για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ρυθμιζόμενου ολιγοπωλίου.     

Έξι αντιρρήσεις

Σύμφωνα δε με την επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ, η οποία επικρίνει έξι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, «εφόσον αυτές τελικά διατηρηθούν, θα εμποδίσουν την πραγματική σύνδεση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), θα αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές και θα επηρεάσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας».
Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η κριτική της ΕΒΙΚΕΝ είναι τα εξής:
1.    Διατήρηση της υφιστάμενης ρύθμισης του κεντρικού προγραμματισμού και κατανομής των μονάδων παραγωγής (central dispatching model) ως βάση για τον σχεδιασμό της αγοράς εξισορρόπησης (balancing).    
2.    Συμμετοχή στις  αγορές επόμενης ημέρας (DAM)  και ενδοημερήσιας  (IDM) ανά μονάδα και ζώνη φορτίου και όχι ανά χαρτοφυλάκιο (unit based).
3.    Διατήρηση στην προς διαβούλευση πρόταση του ΛΑΓΗΕ  της ρύθμισης της  επιβολής ελάχιστου ορίου (τιμή κατώτατου ορίου – minimum income conditions) στις προσφορές των παραγωγών, ίσο με το μεταβλητό κόστος κάθε μονάδας παραγωγής (άρθρο 27 4Β), παρότι η ρύθμιση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση της ΡΑΕ 67/2017 και εν γένει στα περισσότερα χρηματιστήρια δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους περιορισμοί που οδηγούν σε προβλήματα εκκαθάρισης της αγοράς.
4.    Υποχρεωτική φυσική παράδοση προθεσμιακών προϊόντων η οποία ίσως αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο η φυσική παράδοση προθεσμιακών (futures ή forward) ενεργειακών προϊόντων συντελείται εφόσον το επιθυμεί ο αγοραστής.
5.    Επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις στις θέσεις των Συμμετεχόντων κρίνεται ότι θα πλήξει την ενεργειακή ρευστότητα της αγοράς. Άλλωστε η ύπαρξη αποκλίσεων δε σημαίνει ότι ο Συμμετέχων κερδοσκοπεί αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες απρόβλεπτες συνθήκες στην αγορά (π.χ. βλάβη σε ένα εργοστάσιο) που να οδηγούν σε αποκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση, σε όλα τα χρηματιστήρια ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας επιτρέπονται τέτοιου είδους αποκλίσεις.
6.    Απουσία off-peak προϊόντων παρόλο που για τις βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης τα off-peak προϊόντα αποτελούν άμεση αναγκαιότητα.
Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την επιβολή ελάχιστου ορίου στις προσφορές, ίσο με το ελάχιστο μεταβλητό κόστος κάθε μονάδας, επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο νέο Κανονισμό για την εσωτερική αγορά στον Ηλεκτρισμό.
Όπως αναφέρεται η μακρόχρονη εφαρμογή του μέτρου, έχει προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στην υφιστάμενη δομή της αγοράς και ειδικότερα στη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας, στις διασυνοριακές ροές ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα των μονάδων παραγωγής που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Είναι η σημαντικότερη αιτία για τις αποκλίνουσες τιμές στην ελληνική αγορά επόμενης ημέρας, τα υψηλά επίπεδα τιμών και την πολύ χαμηλή μεταβλητότητα της Οριακής Τιμής του υποχρεωτικού pool  (ΟΤΣ).
Τέλος, σημειώνεται ότι τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν από τον μελετητή για την εισαγωγή του συγκεκριμένου κανόνα στη νέα αγορά βασίζονται στην υπόθεση ότι η ΔΕΗ έχει συνολικά θέση πώλησης (short position) στην αγορά, δηλαδή πρέπει να αγοράσει περισσότερη ενέργεια για να εξυπηρετήσει το χαρτοφυλάκιο των πελατών της από αυτή που παράγει.
Προφανώς, μέχρι να λειτουργήσει η νέα αγορά, το δεδομένο αυτό πιθανότατα δεν θα υφίσταται πλέον, εφόσον υλοποιηθούν οι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το μνημόνιο.

Αποθάρρυνση επενδύσεων

Σε  ότι αφορά το Unit based αντί portfolio bidding η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή αποθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε αποδοτικά χαρτοφυλάκια.
Επίσης αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι τιμές στην ενδοημερήσια αγορά , δημιουργώντας έτσι στρεβλώσεις τιμών μεταξύ της αγοράς επόμενης ημέρας και της  ενδοημερήσιας αγοράς (και της αγοράς εξισορρόπησης).
Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα ενθαρρυνθούν να μεταφέρουν την αξία μεταξύ των αγορών, με αρνητικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα του συστήματος, αύξηση του κόστους για τους τελικούς καταναλωτές και απώλεια της ανταγωνιστικότητας για τις βιομηχανίες εντατικής ενέργειας.
Προτείνεται να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες στην αγορά να υποβάλλουν προσφορές σε χαρτοφυλάκια στην αγορά επόμενης ημέρας, δεδομένου ότι η προσφορά χαρτοφυλακίου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικής συναλλαγής ισχύος εντός της ημέρας.
Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να επιβληθεί όριο στα χαρτοφυλάκια που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην αγορά, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

www.worldenergynews.gr