DBRS: Επιβεβαιώνει σε ΒΒ (low) την αξιολόγηση της Ελλάδας, σταθερό παραμένει το trend

DBRS: Επιβεβαιώνει σε ΒΒ (low) την αξιολόγηση της Ελλάδας, σταθερό παραμένει το trend
Σύμφωνα με την DBRS η Ελλάδα εισήλθε στην πανδημία του COVID-19 μετά από χρόνια σταθερής δημοσιονομικής απόδοσης και με τη συσσώρευση σημαντικών ταμειακών αποθεμάτων
Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS επιβεβαίωσε σήμερα 23/10 σε ΒΒ (low) την αξιολόγηση της Ελλάδας, με σταθερό το trend.
Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης DBRS η Ελλάδα εισήλθε στην πανδημία του COVID-19 μετά από χρόνια σταθερής δημοσιονομικής απόδοσης και με τη συσσώρευση σημαντικών ταμειακών αποθεμάτων.
Αυτό παρέχει στη χώρα κάποια δημοσιονομική ικανότητα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα για τον μετριασμό του αντίκτυπου του οικονομικού σοκ, αποτρέποντας το κλείσιμο επιχειρήσεων και τις μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας μέχρι στιγμής.
Ωστόσο, το ξέσπασμα του COVID-19 έχει βαρύ αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, οδηγώντας σε απότομη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 15,2% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Η απότομη μείωση του πραγματικού ΑΕΠ οφείλεται στα αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού και την καθυστερημένη επανέναρξη της τουριστικής περιόδου.
Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία και την απασχόληση, θα πληγεί σοβαρά το 2020 και η ανάκαμψή του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.
Σε απάντηση στην κρίση, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια γρήγορη απάντηση που θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο δείκτη δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους.
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει διατηρήσει μια συνετή δημοσιονομική στάση με αποτέλεσμα πέντε χρόνια πρωτογενούς πλεονάσματος, υπερβαίνοντας τους δημοσιονομικούς της στόχους και οδηγώντας σε πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους της.
Παρά το πολύ υψηλό απόθεμα δημόσιου χρέους, η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο Πρόγραμμα Πανδημίας Αγοράς Έκτακτης Ανάγκης (PEPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (PEPP) διασφαλίζει την ικανότητα της Ελλάδας να έχει πρόσβαση στις αγορές με ιστορικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.
Επιπλέον, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει ένα σημαντικό ποσό επιχορηγήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο της επόμενης γενιάς της ΕΕ που ανέρχεται στο 8,9% του ΑΕΠ, το οποίο πιθανότατα θα υποστηρίξει την ανάκαμψη και μια πιο βιώσιμη πορεία οικονομικής ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα.

Η οικονομία της Ελλάδας θα συρρικνωθεί το 2020 – Τα κονδύλια της ΕΕ και τα έκτακτα μέτρα θα υποστηρίξουν πιθανώς την ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα

Η ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει σοβαρή συρρίκνωση το 2020, καθώς η πανδημία έχει οδηγήσει σε ασθενέστερη παγκόσμια και εγχώρια ζήτηση.
Τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που επιβλήθηκαν τον Μάρτιο του 2020 και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, που παρέμειναν σε ισχύ μέχρι τον Ιούλιο, είχαν ως αποτέλεσμα μείωση 7,9% του πραγματικού ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019.
Η ιδιωτική κατανάλωση αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ των μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ακολουθούμενη από επενδύσεις και καθαρές εξαγωγές.
Η τουριστική βιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για την ελληνική οικονομία, θα υποστεί σοβαρές απώλειες το 2020.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 9% το 2020.
Η ταχεία αντίδραση στην πανδημία επέτρεψε τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων τον Μάιο, τα οποία μαζί με τα μέτρα πολιτικής, απέτρεψαν το ουσιαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων και τις μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας μέχρι στιγμής.
Η υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις στην ικανότητα της Ελλάδας να διευκολύνει την ταχεία οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης βελτιώνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και μειώνοντας τη γραφειοκρατία που στο παρελθόν μείωσε τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Επιπλέον, η Ελλάδα θα επωφεληθεί ουσιαστικά από το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ επόμενης γενιάς, καθώς η Ελλάδα πιθανότατα θα λάβει περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ (17% του ΑΕΠ του 2019) σε επιχορηγήσεις και δάνεια, επιπλέον 40 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ.
Κατά της DBRS η ικανότητα της Ελλάδας να βελτιώσει την ικανότητα απορρόφησής της, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της μεταρρύθμισης θα είναι καθοριστικής σημασίας για τον καθορισμό του ρυθμού της οικονομικής ανάκαμψης.

worldenergynews.gr