ΑΔΜΗΕ: Έρχεται ο διαγωνισμός για επενδυτή μειοψηφίας στην «Αριάδνη» - Παραχώρηση του 20%

ΑΔΜΗΕ: Έρχεται ο διαγωνισμός για επενδυτή μειοψηφίας στην «Αριάδνη» - Παραχώρηση του 20%
Έτοιμη προς υποβολή στη ΡΑΕ η επικαιροποιημένη πρόσκληση – Εκκρεμότητα η έγκριση από την Αρχή του εσόδου για τη διασύνδεση Κρήτη-Αττική
«Ξεπάγωσαν» οι διαδικασίες για την είσοδο επενδυτή μειοψηφίας στην «Αριάδνη Interconnection», φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης Κρήτη-Αττική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει την επικαιροποιημένη διεθνή πρόσκληση, μέσω της οποίας θα δρομολογηθεί η παραχώρηση του μετοχικού «πακέτου» από τη θυγατρική του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν, έχει οριστικοποιηθεί το ποσοστό που θα παραχωρηθεί μέσω του διαγωνισμού, και το οποίο θα ανέρχεται στο 20% της μετοχικής σύνθεσης της «Αριάδνη Interconnection». Έτσι, η πρόσκληση αναμένεται να υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών στη ΡΑΕ, ώστε με την έγκρισή της να ξεκινήσει από τον Διαχειριστή η πρώτη φάση της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, πάντως, υπάρχει μία σειρά από αποφάσεις της ΡΑΕ που ακόμη εκκρεμούν, και οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε ξεκαθαρίσουν πλήρως οι χρηματοοικονομικοί παράμετροι εκμετάλλευσης του έργου. Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η έγκριση από την Αρχή του επιτρεπόμενου εσόδου του έργου για τα έτη 2018-2021.

Κλειδί η χρηματοοικονομική «ορατότητα»

Το επιτρεπόμενο έσοδο πρόκειται να καθοριστεί από τη ΡΑΕ ανεξάρτητα από την απόφαση που θα λάβει η Αρχή για το υπόλοιπο σύστημα μεταφοράς το οποίο διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ. Κι αυτό γιατί η διασύνδεση έχει χαρακτηρισθεί ως Έργο Μείζονος Σημασίας και απολαμβάνει πρόσθετη απόδοση (WACC premium), έναντι του υπόλοιπου συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η «ορατότητα» των χρηματοοικονομικών παραμέτρων της διασύνδεσης, με σημαντικότερη τα έσοδα του έργου, διασύνδεσης αποτελούν σημαντική παράμετρο για την προσέλκυση επενδυτών στον διαγωνισμό. Επομένως, είναι απαραίτητο να διασαφηθούν πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Εχέγγυα κεφαλαιακής επάρκειας

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά στοιχεία για τους όρους που θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και τους οποίους θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι επενδυτές, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν το μειοψηφικό «πακέτο» του φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπονται σημαντικά χρηματοοικονομικά εχέγγυα, τα οποία θα διασφαλίζουν ότι ο επενδυτής μειοψηφίας θα έχει επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, για να συνδράμει στην υλοποίηση του έργου.

Έτσι, αναμένεται να τίθεται ένας υψηλός πήχυς (της τάξης των αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες) στα ανάλογα περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να βρίσκονται υπό την κυριότητα των «μνηστήρων» τα τελευταία χρόνια. Σε ανάλογο ύψος θα τίθεται και ο πήχυς για τα διαθέσιμα κεφάλαια των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, οι οποίες ενδεχομένως θα θελήσουν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στην «Αριάδνη».

Από την άλλη πλευρά, στην αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε συντάξει ο ΑΔΜΗΕ, προσδιοριζόταν πως κατά τη διαδικασία επιλογής, προτεραιότητα θα έχουν οι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς. Ωστόσο, είναι πιθανό αυτή η παράμετρος να έχει εξαλειφθεί στην επικαιροποιημένη πρόσκληση.Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr