Αντιρρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην προτεινόμενη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς

Αντιρρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην προτεινόμενη αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η εισήγηση αναθεώρησης του ΑΔΜΗΕ θα δημιουργήσει προβλήματα και δυσλειτουργίες
Διαφωνεί ο ΔΕΔΔΗΕ με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ ως προς την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς θεωρεί ότι συγκεκριμένες διατάξεις του νέου Κώδικα μεταφέρουν στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ευθύνες και αρμοδιότητες του ΑΔΜΗΕ και μάλιστα χωρίς αμοιβή.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έκανε η Αρχή επί του Κώδικα, η αναθεώρηση που προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ σε συγκεκριμένα σημεία θα δημιουργήσει προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Το βασικό αντικείμενο της διαφωνίας των δύο Διαχειριστών σχετίζεται με τις μετρητικές διατάξεις στα όρια του συστήματος. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η τροποποίηση που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ επιφέρει αλλαγή κυριότητας, η οποία με τη σειρά της προκαλεί μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, μεταφέροντας την αρμοδιότητα από τον ΑΔΜΗΕ στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

Διατήρηση από τον ΑΔΜΗΕ των μετρητικών διατάξεων στα όρια του συστήματος

Όπως ακόμα σημειώνει, η αλλαγή αυτή δεν έχει συζητηθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ ούτε ως προς την ετοιμότητα του Διαχειριστή να αναλάβει τη νέα αρμοδιότητα, αλλά ούτε ως προς το κόστος της και πώς αυτό θα καλυφθεί.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη διατήρηση της κυριότητας των συστημάτων αυτών από τον ΑΔΜΗΕ, όπως ισχύσει σήμερα, και τη μη μετακίνηση της θέσης εγκατάστασής τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της πρότασης του ΑΔΜΗΕ.

Η αναθεώρηση του Κώδικα πραγματοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας της νέας αγοράς ηλεκτρισμού, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις προβλέψεις των ευρωπαϊκών κωδίκων και να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μετά από πολλές αναβολές και καθυστερήσεις προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου.www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr