Στην Φρανκφούρτη… δεν αποκλείουν συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών με αυξήσεις κεφαλαίου

Στην Φρανκφούρτη… δεν αποκλείουν συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών με αυξήσεις κεφαλαίου
Στην Φρανκφούρτη στην έδρα της ΕΚΤ και του SSM αρχίζει να μελετάται ένα νέο σχέδιο αλλαγών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Το 2012 επί διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργου Προβόπουλου, η ΕΚΤ και ο SSM ο Μόνιμος Μηχανισμός Εποπτείας των τραπεζών που είχε δημιουργηθεί αποφάσισαν να επανασχεδιάσουν τον τραπεζικό χάρτη στην Ελλάδα δημιουργώντας 4 σχετικά ισοδύναμες συστημικές τράπεζες.
Αυτό θα συνέβαινε με την εξαγορά μικρότερων τραπεζών, την ενεργοποίηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης – resolution – καθώς και στήριξης των τραπεζών με κρατικά κεφάλαια.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι 4 συστημικές τράπεζες η Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha bank.
Αυτό ήταν το νέο μοντέλο η νέα αρχιτεκτονική των ελληνικών τραπεζών, 4 συστημικές τράπεζες.
Έκτοτε έχουν περάσει 8 χρόνια και μεγάλες αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα δεν έχουν υπάρξει, αντιθέτως τα NPEs και η πολύ μέτρα ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών έχει κρατήσει επί 8 χρόνια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε μια ιδιότυπη ομηρεία.
Στην Φρανκφούρτη στην έδρα της ΕΚΤ και του SSM αρχίζει να μελετάται ένα νέο σχέδιο αλλαγών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους… όπως αναλύει στο bankingnews κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης…

Πρώτα η εξυγίανση με NPEs ratio κάτω από 5%

1)Πρώτα θα ολοκληρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών.
Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει έως το τέλος του 2021 οπότε και οι 4 μεγάλες τράπεζες πρέπει να έχουν NPEs ratio δηλαδή δείκτη προβληματικών ανοιγμάτων προς τα συνολικά δάνεια κάτω από 5%.
Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με την επέκταση του Ηρακλή 2 δηλαδή με νέες τιτλοποιήσεις και παρεχόμενες εγγυήσεις ενώ είναι ασαφές εάν θα ευδοκιμήσει η πρόταση της ΤτΕ για την bad bank

2)Το επόμενο βήμα είναι να μελετηθεί συγκέντρωση – συγχωνεύσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ώστε οι 4 συστημικές να μείνουν πιθανότατα 3 ή 2 συστημικές.
Στο παρελθόν όλες οι προσπάθειες για συγχωνεύσεις μεταξύ των μεγάλων τραπεζών προσέκρουαν σε πλειάδα εμποδίων.
Ας αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης σε τραπεζικό σύστημα διεθνώς.
Οι 4 ελληνικές τράπεζες κατέχουν το 94% των μεριδίων αγοράς στην Ελλάδα σε δάνεια και καταθέσεις, όταν στην Γερμανία οι 4 μεγαλύτερες τράπεζες κατέχουν το 57% των μεριδίων αγοράς.
Η DGComp η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ακύρωνε σχέδια συγχωνεύσεων ελληνικών τραπεζών λόγω δημιουργίας ολιγοπωλίων.
Όμως πέραν από ζητήματα ανταγωνισμού, το βασικό πρόβλημα στις συγχωνεύσεις στην Ελλάδα ήταν και είναι τα ζητήματα κεφαλαίων, αλλά και του ρόλου των διοικήσεων.
Τα ζητήματα κεφαλαίων είναι προφανή, μια τράπεζα μπορεί να χρειαστεί μόνη της π.χ. 2 δισεκ. κεφάλαια αλλά συγχωνευόμενη με κάποια άλλη η κεφαλαιακή ανάγκη μπορεί να είναι 5 δισεκ.
Οι συγχωνεύσεις δημιουργούν μεγαλύτερες ανάγκες σε κεφάλαια και αυτό λειτουργεί ανασταλτικά.
Επίσης στο παρελθόν πολλές φορές είχαν χαλάσει σχέδια συγχωνεύσεων λόγω της αντίδρασης των διοικήσεων, από ένα deal κάποια διοίκηση θα κερδίσει και κάποια θα χάσει.

3)Ενώ υπάρχουν σοβαροί ανασταλτικοί παράγοντες για συγχωνεύσεις που κυριάρχησαν επί 8 χρόνια στην Ελλάδα, πλέον στην Φρανκφούρτη αρχίζουν να εξετάζονται – αν και ακόμη δεν έχουν ωριμάσει – ορισμένα σχέδια τα οποία θα ακυρώσουν την αρχιτεκτονική του 2012, θα επιτρέχουν συγχωνεύσεις ώστε να μειωθούν οι 4 συστημικές τράπεζες σε 3 ή 2 και να υλοποιηθούν και αυξήσεις κεφαλαίου.
Για ορισμένους κύκλους, σήμερα μια τράπεζα δεν θα μπορούσε να αντλήσει κεφάλαια από αύξηση κεφαλαίου γιατί δεν έχει επιχειρηματικό σχέδιο φιλικό στους επενδυτές να παρουσιάσει.
Οι συγχωνεύσεις όμως θα ήταν ένα καλό επενδυτικό και στρατηγικό σχέδιο που θα προσέλκυε κεφάλαια.

Ποιοι είναι οι πιθανοί συνδυασμοί;

4)Αν και εδώ κυριαρχεί η υπόθεση εργασίας και όχι η πληροφόρηση ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι συνδυασμοί συγχωνεύσεων μεταξύ των ελληνικών τραπεζών;
Η Εθνική με την Eurobank και η Πειραιώς με την Alpha bank;
Όλα αυτά αποτελούν ακόμη εικασίες.
Θα πρέπει να αναλυθούν οι δομές κεφαλαίων, ισολογισμών, δανείων, τραπεζικής ανάλυσης του κινδύνου, οι στρατηγικές, οι αλληλοσυμπληρώσεις δραστηριοτήτων και πολλά άλλα.
Το bankingnews λίαν συντόμως θα παρουσιάσει μια τέτοια έρευνα για τις μελλοντικές συγχωνεύσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών αναλύοντας τα θετικά και αρνητικά.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr