Ξεκινούν την Δευτέρα 3 Αυγούστου τα τεστ προσομοίωσης για τις 4 νέες αγορές του target model - Το χρονοδιάγραμμα

Ξεκινούν την Δευτέρα 3 Αυγούστου τα τεστ προσομοίωσης για τις 4 νέες αγορές του target model - Το χρονοδιάγραμμα
Κατά τη διάρκεια του Dry Run για τις νέες αγορές οι προσφορές των συμμετεχόντων θα έχουν τιμές οι οποίες ωστόσο θα είναι εικονικές
Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του Dry Run, δηλαδή της πλήρους προσομοίωσης της παραγωγικής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες Target Model.
Το μεγάλο τεστάρισμα των συστημάτων των νέων αγορών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα και αφορά τις δοκιμές προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας όλων των συστημάτων των αγορών μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Φορέα Εκκαθάρισης της αγοράς (EnexClear), δηλαδή της θυγατρική του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που είναι επιφορτισμένη με την εκκαθάριση των συναλλαγών και τις πληρωμές των συμμετεχόντων.
Κατά τη διάρκεια του Dry Run, οι προσφορές των συμμετεχόντων θα έχουν τιμές οι οποίες ωστόσο θα είναι εικονικές και δεν θα παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα, αφού παράλληλα με τη δοκιμαστική λειτουργία της νέας χονδρεμπορικής αγοράς οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν κανονικά τις προσφορές τους στο υφιστάμενο σύστημα αγοράς.
Όπως είναι γνωστό το Τarget Model, που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία στις 17 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τέσσερις αγορές, την Προημερήσια, την Ενδοημερήσια, την Προθεσμιακή και την Αγορά Εξισορρόπησης. Φορέας λειτουργίας για τις τρεις πρώτες αγορές είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την τέταρτη αγορά ο ΑΔΜΗΕ.
Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν ήδη δοκιμάζονται, όχι μόνον ως προς τη λειτουργία τους αλλά κυρίως ως προς την επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ σχετικά ενημερωτικά σεμινάρια έχουν γίνει στους συμμετέχοντες.
Από τα μέσα του μήνα και πιο συγκεκριμένα μετά τις 11 Αυγούστου θα μπει πιο ενεργά και το EnexClear για την εκκαθάριση των συναλλαγών, διαδικασία που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση.
Η βασική πλατφόρμα του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης έχει δημιουργηθεί από τη General Electric, ενώ για τη λειτουργία του όλου μηχανισμού έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά επιμέρους συστήματα, που διασφαλίζουν τόσο το Energy Management System όσο και το Μarkets Management System (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και Σύστημα Διαχείρισης Αγορών).
Τα προβλήματα που είχαν καθυστερήσει τη διαδικασία με τη General Electric, τα οποία είχαν επιδεινωθεί λόγω του κορονοϊού και της αδυναμίας για επιτόπιες τεχνικές παρεμβάσεις εξ αιτίας του lockdown και των περιορισμών στις μετακινήσεις έχουν ξεπεραστεί.

Τα επιμέρους στάδια για την ολοκλήρωση προετοιμασίας της νέας Αγοράς

Ας σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση της 10ης Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα των δοκιμών των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης περιλαμβάνει:
1. Υποβολή εντολών των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κανονισμούς των Αγορών
2. Επίλυση των Αγορών
3. Προσομοίωση εκκαθάρισης των Αγορών, παραγωγή και δημοσίευση αποτελεσμάτων
4. Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Φορέα Εκκαθάρισης και Συμμετεχόντων των Αγορών
Η απόφαση αυτή προβλέπει επίσης ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης (Go- Live), την 17η Σεπτεμβρίου 2020.
Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του σταδίου δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας, οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ την τελική αναφορά με τη δήλωση τεχνικής ετοιμότητας ως τις 30 Ιουλίου 2020.


Υποβολή τελικής έκθεσης και συμβατικής ετοιμότητας

Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του σταδίου δοκιμών προσομοίωσης παραγωγικής λειτουργίας, οι φορείς πρέπει να έχουν υποβάλει στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ την τελική αναφορά με τη δήλωση τεχνικής ετοιμότητας ως τις 30 Ιουλίου 2020.
Η τελική αναφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών.
Επίσης όλοι οι φορείς που συμμετέχουν πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ, εντός του χρονικού διαστήματος 31η Αυγούστου έως 4η Σεπτεμβρίου 2020, τελική έκθεση τεχνικής και συμβατικής ετοιμότητας.
Για την διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης, οι ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. θα υποβάλουν στο ΥΠΕΝ και στη ΡΑΕ:
- 1. Προκαταρτική αναφορά μέχρι και την 12η Αυγούστου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της προόδου επιτυχούς ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου δοκιμών εκάστης των ανωτέρω Αγορών, κατόπιν εκτέλεσης του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών.
- 2. Τελική αναφορά – δήλωση τεχνικής ετοιμότητας μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2020, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την εκτέλεση του συνόλου των ενεργειών του προγράμματος δοκιμών και θα προσδιορίζει ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (Go – Live) των Αγορών.
www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr