Ενεργό το www.ask4wind.gr της ΕΛΕΤΑΕΝ - 22 αλήθειες για την αιολική ενέργεια

Ενεργό το www.ask4wind.gr της ΕΛΕΤΑΕΝ - 22 αλήθειες για την αιολική ενέργεια
Όλες οι πληροφορίες για την αιολική ενέργεια
Είκοσι δύο αλήθειες σε σχέση με τους μύθους που διαδίδονται για την αιολική ενέργεια παραθέτει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με τον τίτλο ask4wind.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας η ΕΛΕΤΑΕΝ ανακοινώνει ότι είναι ενεργός και επισκέψιμος ο δικτυακός τόπος www.ask4wind.gr.

Σε αυτόν έχουν αναρτηθεί οι 22 Αλήθειες μαζί με τη βιβλιογραφία και τις πηγές. Στόχος είναι να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται τακτικά. 99 Πηγές (μελέτες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις κλπ) έχουν επιλεγεί ανάμεσα στην πλούσια βιβλιογραφία και παρατίθενται για την τεκμηρίωση των απαντήσεων. Πολλές από αυτές περιέχουν περισσότερες πηγές και τεκμηριώσεις.

Το υλικό οργανώνεται σε 4 κεφάλαια:
1. Τεχνολογία και Κόστος
2. Κοινωνία και Ανάπτυξη
3. Κλιματική Αλλαγή
4. Επιπτώσεις στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

Όπως είχε αναφέρει κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Λαδακάκος, στόχος είναι να απαντηθούν όσο πιο συνοπτικά και επιστημονικά γίνεται τα fake news που ακούγονται για την αιολική ενέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δυστυχώς έχουν φτάσει μέχρι και το Κοινοβούλιο.

Ως συνέπεια, παρόλο που η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων υποστηρίζει ότι η αιολική ενέργεια είναι το πιο κρίσιμο όπλο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και επομένως των επιπτώσεών της στα οικοσυστήματα, ζούμε το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, με συνέπεια να πρέπει να τεκμηριωθεί ότι έχει νόημα από περιβαλλοντικής σκοπιάς η μαζική εγκατάσταση αιολικών πάρκων, αλλά και να διασαφηθεί η επίδρασή τους με τη βιοποικιλότητα.

H πρωτοβουλία ask4wind περιλαμβάνει επίσης:
Ένα αναλυτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ
Ένα συνοπτικό φυλλάδιο που μπορεί να βρεθεί ΕΔΩ


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr