Το επόμενο βήμα του MOU της ΔΕΠΑ με ΔΕΣΦΑ και ΟΛΠΑ

Το επόμενο βήμα του MOU της ΔΕΠΑ με ΔΕΣΦΑ και ΟΛΠΑ
Η σύσταση του κοινοπρακτικού σχήματος θα γίνει μετά την έγκριση χρηματοδότησης των εγκαταστάσεων LNG μικρής κλίμακας στο λιμάνι της Πάτρας
Την προοπτική σύστασης κοινοπραξίας για την κατασκευή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα χρησιμοποιείται κατ΄αρχήν για την τροφοδοσία πλοίων, αλλά σε επόμενο στάδιο για τη βιομηχανία και τους οικιακούς καταναλωτές θα μελετήσουν η ΔΕΠΑ και ο Οργανισμός Λιμένος Πάτρας.

Μετά το πρώτο βήμα που έγινε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ και του ΟΛΠΑ, θα μελετηθεί η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας, που προβλέπονται στο MASTER PLAN του Λιμένα Πατρών και θα υποβληθεί από κοινού πρόταση για συγχρηματοδότηση των εγκαταστάσεων αυτών από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους.

Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες καθώς και το πλαίσιο επιχειρηματικής συνεργασίας για την κατασκευή των εγκαταστάσεων LNG μικρής κλίμακας ενώ παράλληλα θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του λιμανιού της Πάτρας ώστε να υποστηρίζεται η διαδικασία τροφοδοσίας πλοίων με το νέο καύσιμο.

Προσαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του λιμανιού

Από την πλευρά του ο ΟΛΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε προσαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του λιμανιού ώστε να περιλαμβάνει την τροφοδοσία πλοίων με καύσιμο LNG. Η σύσταση του κοινοπρακτικού σχήματος που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου θα γίνει μετά την έγκριση της χρηματοδότησης.

Πάντως με το Μνημόνιο συνεργασίας η ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ και ο ΟΛΠΑ δεσμεύονται να διερευνήσουν από κοινού το μέγεθος και τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς του ΥΦΑ για ναυτιλιακή χρήση στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Πατρών, αλλά και να προβούν στην από κοινού μελέτη όλων των απαιτούμενων ενεργειών καθώς και του πλαισίου επιχειρηματικής συνεργασίας για την κατασκευή εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας ΥΦΑ (Small Scale LNG), όπως αυτές περιλαμβάνονται στο MASTER PLAN του Λιμένα.

Η υπογραφή του MoU αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση για το LNG bunkering στον Λιμένα Πατρών, ενώ αναμένεται να δώσει προστιθέμενη αξία στο λιμάνι της Πάτρας καθώς θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, έχοντας παράλληλα θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο με τη χρήση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο.

Πολλαπλά οφέλη από το LNG bunkering

Η χρήση του LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο έχει πολλαπλά οφέλη, όπως η παροχή νέων ευκαιριών απασχόλησης, η μείωση των επιβλαβών για τη δημόσια υγεία συνεπειών από τις εκπομπές ρύπων των πλοίων στα αστικά κέντρα κοντά στους λιμένες και τις παράκτιες περιοχές, η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων και της ηχορύπανσης, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσω της δυναμικής που προκύπτει από τη χρήση του LNG.

Σε σύγκριση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα, το LNG συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των οξειδίων του θείου (SOx), των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) αλλά και των αιωρούμενων σωματιδίων.

Σημειώνεται ότι το MASTER PLAN του Λιμένα Πατρών, επικαιροποιήθηκε ως προς τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος, Poseidon Μed ΙΙ (PMII), που αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του LNG ως ένα ασφαλές, περιβαλλοντικά φιλικό και βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr