Δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για 40 GW ηλιακής ενέργειας έως το 2030 - Η μεθοδολογία του στόχου

Δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για 40 GW ηλιακής ενέργειας έως το 2030 - Η μεθοδολογία του στόχου
Το έγγραφο περιγράφει περαιτέρω επτά πολιτικές που η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει μεσοπρόθεσμα για να ξεκλειδώσει περαιτέρω τις δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να δεσμευτεί για στόχο 40 GW ηλιακής ενέργειας έως το 2030 , σύμφωνα με την Solar Trade Association (STA).

Ειδικότερα, η STA απηύθυνε με επιστολή της κάλεσμα προς τον Υφυπουργό Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής Alok Sharma, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για την ενίσχυση της πράσινης ανάκαμψης.

Σε αυτό λοιπόν το έγγραφο περιλαμβάνεται η βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών εφαρμόζοντας έναν ισχυρό σχεδιασμό συμβολαίων καθώς και τακτικές εξαμηνιαίες δημοπρασίες  χωρίς όρια χωρητικότητας. Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση για να διασφαλίσει τη συνεχή βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ζητείται η εφαρμογή υψηλών, φιλόδοξων προτύπων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης και πρόσβαση σε πράσινες χρηματοδοτήσεις για εγχώριες και εμπορικές εγκαταστάσεις, επιχορηγήσεις και άλλα φορολογικά κίνητρα.

Το έγγραφο περιγράφει περαιτέρω επτά πολιτικές που η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει μεσοπρόθεσμα για να ξεκλειδώσει περαιτέρω τις δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η τροφοδοσία του Civic Estate με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κατάργηση του ΦΠΑ για αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και μπαταρίας και την ενίσχυση της δέσμευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τιμολόγηση άνθρακα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της STA Chris Hewett είπε: «Τώρα είναι η ώρα για δέσμευση της κυβέρνησης. Η απελευθέρωση του δυναμικού της ηλιακής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργούσε γρήγορα χιλιάδες ειδικευμένες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η βιομηχανία μας μπορεί να συμβάλει στη διάδοση της πράσινης ανάκαμψης από το Land's End στον John O'Groats».

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr