ΔΕΗ: Στα 31,5 εκατ. ευρώ το κόστος της πρώτης εθελούσιας για 900 εργαζομένους - Άμεση εξοικονόμηση 25 εκατ ευρώ

ΔΕΗ: Στα 31,5 εκατ. ευρώ το κόστος της πρώτης εθελούσιας για 900 εργαζομένους - Άμεση εξοικονόμηση 25 εκατ ευρώ
Το «πράσινο φως» έδωσε χθες (2/06) το Δ.Σ. της ΔΕΗ στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης 900 εργαζομένων
Την έξοδο από την επιχείρηση 900 εργαζομένων προβλέπει το πρώτο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 31,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 18 εκατ. αντιστοιχούν στο μπόνους των 20.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα 13,5 εκατ. ευρώ στην οφειλόμενη αποζημίωση των 15.000 ευρώ ανά άτομο.

Σύμφωνα με την εισήγηση της διοίκησης που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο τυχόν οφειλές των εργαζομένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα συμψηφιστούν με τα ποσά του κινήτρου και της αποζημίωσης.
Η εξοικονόμηση για τη ΔΕΗ από την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος εξοικονόμησης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι το μικτό συνολικό μισθολογικό κόστος για το 2020 έχει υπολογιστεί σε 56 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι οποίοι υπαγονται:

α. στη δύναμη των μονάδων λιγνιτικής παραγωγής (σταθμούς και ορυχεία) της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα, στη Διεύθιυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στους κλάδους ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα, ΑΗΣ Καρδιάς, ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Πτολεμαϊδας-ΛΙΠΤΟΛ
β. στη δύναμη του ΚΕΕ Πτολεμαίδας και του ΚΜΕΕΕ Αγίου Δημητρίου (που υπάγονται στη ΔΜΚΘ) καθώς και του Τομέα Κνετρικής Συντήρησης Βορείου Ελλάδας (που υπάγεται στη ΔΥΔΠ)
γ. στη δύναμη της ΔΕΚΠ, της ΔΥΑΕ και του ΚΔΕΠ και απασχολούνται σε Κλιμάκια που εδρεύουν στις εγκαταστάσεις των ως άνω Μονάδων Λιγνιτικής Παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας και
δ. στη Γενική Διεύθυνση Λιγνιτικής Παραγωγής και απασχολούνται ως ειδικά στελέχη στις ως άνω μονάδες που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία,
ε. στη Διοίκηση ως ειδική σύμβουλοι που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία.

Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 30 Ιουνίου

Οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προυποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα το αργότερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020. Η ακριβής αποχώρησή τους θα προσδιοριστεί με κοινή απόφαση των Γενικών Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και Λιγνιτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα, η αποχώρηση των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σταδιακά κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και θα καθορισθεί λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις λιγνιτικές μονάδες της περιοχής.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που εργαζόμενος αποχωρήσει από την εταιρία σε διαφορετική ημερομηνία από αυτήν που θα προσδιοριστεί, τίθεται εκτός προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης, ανεξαρτήτως αν έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής σε αυτό και δεν δικαιούται το ποσό των 20.000 ευρώ.

Με απόφαση διευθύνοντος συμβούλου, μπορεί να παραμείνουν στην εταιρία μέχρι και την 30 Ιουνίου 2021 εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα, εφόσον ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα.

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr