Την τροποποίηση του προγράμματος δημοπρασιών για τους "Κήπους" προτείνει ο ΔΕΣΦΑ

Την τροποποίηση του προγράμματος δημοπρασιών για τους

Σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ η πρόταση για ματαίωση της δημοπράτησης προϊόντων δυναμικότητας ετήσιας και τριμηνιαίας διάρκειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-281876/18.05.2020 επιστολή του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του προγράμματος δημοπράτησης προϊόντων δυναμικότητας ετήσιας και τριμηνιαίας διάρκειας στο Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι».

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής εισηγείται την ματαίωση διενέργειας της δημοπρασίας ετήσιας δυναμικότητας παράδοσης, καθώς και της πρώτης δημοπρασίας τριμηνιαίας δυναμικότητας παράδοσης στο Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι», οι οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 459/2017 και το Χρονοδιάγραμμα Δημοπρασιών (ENTSOG Calendar) διεξάγονται στις 6 Ιουλίου 2020 και στις 3 Αυγούστου 2020, αντίστοιχα.

Η εν λόγω εισήγηση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι τελεί υπό την έγκριση της Αρχής η εισήγηση του Διαχειριστή για την 5η Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, στην οποία περιλαμβάνεται το νέο σχήμα των Ανταγωνιστικών Μεταφορικών Ικανοτήτων. 

Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Ρυθμιστική Αρχή θα πράξει ό,τι κριθεί αναγκαίο προκειμένου να μην θιγούν δικαιώματα χρηστών οι οποίοι τυχόν επρόκειτο να συμμετάσχουν στις εν λόγω δημοπρασίες.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr