Απόκλιση των διεθνών εταιρειών εξόρυξης από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Απόκλιση των διεθνών εταιρειών εξόρυξης από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα
Ενδιαφέρουσα έρευνα από το Transition Pathway Initiative

Νέα έρευνα από το Transition Pathway Initiative (TPI) αποκαλύπτει ότι μόνο δύο από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης ευθυγραμμίζονται με τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος στους 2 ° C. Αυτές οι 10 εταιρείες έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Freeport και η Grupo Mexico έχουν τόσο χαμηλή ένταση εκπομπών που έχουν ήδη ευθυγραμμιστεί με τα σημεία αναφοράς του 2050. Ωστόσο, η ισχυρή κλιματική απόδοση τους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους άλλους στον κλάδο.
Η έρευνα της TPI δείχνει ότι η Glencore και η Anglo American βρίσκονται επί του παρόντος στο σημείο αναφοράς των 2 ° C, αλλά οι εκπομπές τους είναι πολύ επίπεδες για να τους διατηρήσουν σε ευθυγράμμιση έως το 2050.
Παράλληλα, οι φιλοδοξίες των BHP, Rio Tinto και Vale καλύπτουν μόνο τις επιχειρησιακές εκπομπές,  με αποτέλεσμα να απέχουν στην πραγματικότητα πολύ από την ευθυγράμμιση το 2050 από ό, τι σήμερα.
Οι Fortescue και South32 δεν έχουν ακόμη θέσει αξιόπιστους μακροπρόθεσμους στόχους και πρέπει να μειώσουν τη συνολική τους ένταση άνθρακα κατά σχεδόν 80% έως το 2050, ενώ το σχέδιο της  MMC Norilsk δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης.

Απανθρακοποίηση για τις εξορυκτικές εταιρείες

Τα ενεργειακά προϊόντα έχουν γενικά υψηλές εντάσεις εκπομπών. Με την ένταση του άνθρακα να ποικίλλει ευρέως μεταξύ των εμπορευμάτων (commodities), η TPI υποστηρίζει ότι η πιο προφανής στρατηγική για την απαλλαγή από τον άνθρακα που μπορούν να υιοθετήσουν είναι οι περικοπές στην παραγωγή εμπορευμάτων με την υψηλότερη ένταση εκπομπών.
Ο άνθρακας, και ιδίως ο θερμικός άνθρακας προσφέρεται για απανθρακοποίηση. Η TPI εκτιμά ότι η διακοπή αυτής της παραγωγής θα μειώσει την ένταση εκπομπών του South32 κατά 45% και του Anglo κατά 31%. Η μείωση της παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος αποτελεί μια άλλη πιθανή ευκαιρία.
Όμως, καθώς δεν υπάρχει άμεσο υποκατάστατο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για την παραγωγή χάλυβα, η μείωση της προσφοράς από μεγάλους ανθρακωρύχους είναι πιθανό να αντισταθμιστεί από την αυξημένη προσφορά μικρότερων (δυνητικά λιγότερο αποδοτικών) παικτών.
Η TPI σημειώνει ότι η απαλλαγή από άνθρακα στον τομέα του χάλυβα είναι πιθανό να χρειαστεί έναν συνδυασμό μείωσης της τελικής ζήτησης, μεγαλύτερης ανακύκλωσης, βελτίωσης της τεχνολογίας, αντισταθμίσεων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.
Υπάρχει περιθώριο για τους ανθρακωρύχους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, βοηθώντας στην επιτάχυνση αυτών των πρωτοβουλιών.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr