Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός ρευστότητας – Δύο διαφορετικά μοντέλα για προμηθευτές και Διαχειριστές

Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός ρευστότητας – Δύο διαφορετικά μοντέλα για προμηθευτές και Διαχειριστές
Στις εταιρείες προμήθειας θα παρέχεται πίστωση για μέρος των ρυθμιστικών χρεώσεων, ενώ οι Διαχειριστές θα μπορούν να λάβουν δάνεια μέσω ταμείου εγγυοδοσίας
Ρευστότητα στην αγορά ηλεκτρισμού με δύο τρόπους επιδιώκει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γι’ αυτό και ο αρμόδιος υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης μίλησε χθες για “μηχανισμό ρευστότητας” και όχι Ταμείο Εγγυοδοσίας στο οποίο μέχρι τώρα αναφερόταν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από την πλευρά της αγοράς, οι συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας που γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων καταλήγουν σε ένα άλλο μοντέλο από το αρχικό, της σύστασης δηλαδή ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας, μέσω του οποίου οι εταιρίες ενέργειας θα μπορούν να δανείζονται με χαμηλά επιτόκια και εγγυήσεις του δημοσίου. Το αρχικό μοντέλο φαίνεται να σκόνταψε στο υπουργείο Οικονομικών.

Κατόπιν αυτού το ΥΠΕΝ κινείται βάσει δύο παράλληλων μοντέλων που καταλήγουν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: την ενίσχυση της αγοράς με την αναγκαία ρευστότητα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της.

Ανοικτό το ποσοστό κάλυψης των ρυθμιστικών χρεώσεων

Το πρώτο αφορά αποκλειστικά τους προμηθευτές ενέργειας και προβλέπει την παροχή πίστωσης για ένα μέρος των ρυθμιστικών χρεώσεων προς τους Διαχειριστές ώστε να αντισταθμιστεί το κενό που θα προκύψει από την μείωση της εισπραξιμότητας. Το ακριβώς ποσοστό των ρυθμιστικών χρεώσεων που θα δοθεί πίστωση, αλλά και η διάρκεια αυτής, παραμένουν ακόμη αντικείμενο συζήτησης.

Το δεύτερο μοντέλο, αφορά στην ενίσχυση της ρευστότητας των Διαχειριστών, η ρευστότητα των οποίων θα μειωθεί κατά το ποσό της πίστωσης που θα δοθεί στους προμηθευτές. Η κάλυψη αυτή θα γίνει μέσω ενός Ταμείο Εγγυοδοσίας το οποίο θα παρέχει δάνεια μόνο στους Διαχειριστές διασφαλίζοντας αντίστοιχα τη ρευστότητά τους μέχρι να ομαλοποιηθεί η αλυσίδα πληρωμών από τους καταναλωτές μέχρι τους παραγωγούς και προμηθευτές. Το Ταμείο αυτό απαιτεί πολύ λιγότερους πόρους απ' ό,τι ένα Ταμείο το οποίο θα έπρεπε να εγγυηθεί για το σύνολο των ενεργειακών εταιριών.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr