ΡΑΕ: Καταγραφή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ του «χώρου» για ΑΠΕ από κάθε διασύνδεση

ΡΑΕ: Καταγραφή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ του «χώρου» για ΑΠΕ από κάθε διασύνδεση
Η Αρχή γνωμοδοτεί θετικά προς τον υπουργό Ενέργειας για τον χαρακτηρισμό της Δ’ φάσης των Κυκλάδων ως έργου μείζονος σημασίας για την οικονομία της χώρας
Αναλυτικό πίνακα, στον οποίο να καταγράφεται το περιθώριο διείσδυσης νέας ισχύος από μονάδες ΑΠΕ που προβλέπεται να επιφέρει κάθε νέο έργο διασύνδεσης και ιδίως αυτά που κρίνονται ως πλέον σημαντικά (όπως των Κυκλάδων και της Κρήτης και μάλιστα ανά Φάση Διασύνδεσης), θα πρέπει να περιλαμβάνει εφεξής ο ΑΔΜΗΕ στα προγράμματα ανάπτυξης που υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ.

Αυτό αναφέρει η Αρχή στην απόφαση έγκρισης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ 2019-2028, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Διαύγεια. Με την ίδια απόφαση, η ΡΑΕ γνωμοδοτεί θετικά προς τον υπουργό Ενέργειας για τον χαρακτηρισμό της Δ’ φάσης των Κυκλάδων ως έργου μείζονος σημασίας για την οικονομία της χώρας, δεδομένου όπως αναφέρει του οφέλους που θα αποφέρει στον τελικό καταναλωτή μέσω της μείωσης της επιβάρυνσης από τις ΥΚΩ και της θωράκισης του συνόλου διασύνδεσης των Κυκλάδων σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού και αξιοπιστίας.

Όσον αφορά τα εν εξελίξει έργα, στην περίπτωση της διασύνδεσης Κρήτη-Πελοπόννησος σημειώνει ότι ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της σφαίρας αρμοδιοτήτων του, με γνώμονα την επίσπευση των εργασιών, δεδομένου ότι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται δεσμευτικά για το Β' Εξάμηνο του 2020.

Διαλειτουργικότητα της «μεγάλης» διασύνδεσης με το Κρήτη-Κύπρος-Ισραήλ

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της διασύνδεσης Κρήτη-Αττική παραμένει δεσμευτικά για το Δ' Τρίμηνο του 2022. Επίσης, σημειώνει ότι θα υλοποιηθεί με τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά της με τη διασύνδεση Κρήτη-Κύπρος-Ισραήλ.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η έγκριση του ΔΠΑ πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που μεσολάβησαν έκτοτε, και ούτε βέβαια το γενικευμένο «πάγωμα» δραστηριοτήτων, το οποίο έχει πλέον επιφέρει η πανδημία. Πάντως, η Αρχή επισημαίνει έλλειψη τακτικής ενημέρωσης από τον ΑΔΜΗΕ για τα ανωτέρω υπό ανάπτυξη έργα.

«Όπως άλλωστε πολλάκις του έχει υπομνησθεί, θα πρέπει να υποβάλει ανά δίμηνο, αναλυτική αναφορά των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί και των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, των ενδεχόμενων προβλημάτων που αντιμετώπισε και τη μεθοδολογία που επέλεξε για την επίλυσή τους, καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του με στόχο την έγκαιρη υλοποίηση των έργων της διασύνδεσης της Κρήτης και των Κυκλάδων», σημειώνει χαρακτηριστικά.


www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr