Μετά ένα σταθερό 2019 η ElvalHalcor εκτιμά ότι η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει καμφθεί το 2020

Μετά ένα σταθερό 2019 η ElvalHalcor εκτιμά ότι η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει καμφθεί το 2020
Στα 140,2 εκατ. ευρώ τα EBITDA της εταρίας  για το 2019
Δεν βλέπει προς το παρόν πρόβλημα υποχώρησης της ζήτησης η ElvalHalcor στην ευρωπαϊκή αγορά στην οποία εξάγει το 63% της παραγωγής της.
Αυτή την εκτίμηση κάνει το μάνατζμεντ με την παράλληλη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρα ενδιαφέρον στοιχείο, που έχει να κάνει με την εικόνα της βιομηχανίας σε μια περίοδο, που η επενδυτική αγορά πιστεύει ότι η τροφοδοτική αλυσίδα έχει καταρρεύσει.

Διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων το 2019

Η ElvalHalcor παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου, όσο και στον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς την σε εταιρική βάση.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,5% για το 2019 και διαμορφώθηκε σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%.
Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η ευρωπαϊκή αγορά ο πλεόν δυναμικός πόλος

Η εταιρία κατευθύνει στην ευρωπαϊκή αγορά το 71% των πωλήσεών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας στην οποία διοχετεύει το 8%.
Στην αγορά των ΗΠΑ ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατά το τελευταίο τρίμηνο εξασθένησε την καλή πορεία των 9 μηνών του 2019.
Προτρεαιότητα πάντως για την εδραίωση και ανάπτυξη των προϊόντων της στην αγορά της Ευρώπης είναι αυτά του κλάδου του χαλκού, που συνδέονται με την ανάπτυξη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Οι επενδύσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών στον κλάδο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα τομέας που η ΕlvalHalcor προγραμματίζει να έχει εκτεταμένη παρουσία.
Παράλληλα ο χαλκός έχει την ιδιότητα του μικροβιοκτόνου μετάλου και ο στόχος είναι να προωθηθεί στις υποδομές των ιατρικών κτιρίων και νοοσοκομείων, σε μια περίοδο, που οι μεταλικές επιφάνειες επιβάλλεται να προσφέρουν τις δυνατότητες για όσο το δυνατόν μικρότερη ανάπτυξη των ιών και ειδικά του Coronavirus.


Λογιστική η μείωση κερδών από την αποτίμηση των μετάλων, σταθερά τα συγκρίσιμα μεγέθη


Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018.
Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.
Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

elva11

 

elval11.1


elval11.2

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr