Χρηματοδότηση από κοινοπραξία για το πρώτο έργο ΑΠΕ στο Τζιμπουτί

Χρηματοδότηση από κοινοπραξία για το πρώτο έργο ΑΠΕ στο Τζιμπουτί
Αυξανόμενες οι ενεργειακές ανάγκες στο Τζιμπουτί

Εγκρίθηκε από μια κοινοπραξία μεγάλων επενδυτών η χρηματοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 60 MW στο Τζιμπουτί.
Ειδικότερα, η κοινοπραξία αποτελείται από την Αφρικανική Οικονομική Επιχείρηση (AFC), τους Διευθυντές Κλιματικών Ταμείων (CFM), την FMO, την Ολλανδική Τράπεζα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και την Great Horn Investment Holdings (GHIH) έχοντας ως στόχο να υποστηρίξει το Τζιμπουτί με τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες. 
Αυτό το έργο ορόσημο θα μειώσει την εξάρτηση από άλλες υψηλού κόστους πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα στηρίξει την έμφαση της περιοχής στην πράσινη ενέργεια με χαμηλότερες εκπομπές.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr