Πως σχεδιάζει να αναδιατάξει τις χορηγήσεις της η Τράπεζα Πειραιώς, 25 δισ. νέα δάνεια στην πενταετία

Πως σχεδιάζει να αναδιατάξει τις χορηγήσεις της η Τράπεζα Πειραιώς, 25 δισ. νέα δάνεια στην πενταετία

H εξέλιξη των δανείων ενσωματώνει τη δυναμική της απομείωσης κινδύνου και της υγιούς ανάπτυξης των χορηγήσεων όπως επισημαίνει σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς

H εξέλιξη των δανείων ενσωματώνει τη δυναμική της απομείωσης κινδύνου και της υγιούς ανάπτυξης των χορηγήσεων όπως επισημαίνει σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς στην παρουσίαση που πραγματοποίησε χθες (3/2) σε αναλυτές.
Η μείωση των κόκκινων δανείων αν και στοιχίζει κεφαλαιακά στην τράπεζα, όπως και σε κάθε τράπεζα, εκ των πραγμάτων είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να μπορέσει εν τοις πράγμασι να χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία.
Σε μια πενταετία η Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει, εφόσον ακολουθήσει το πρόγραμμά της, με 25 δισ. ευρώ την πραγματική οικονομία.
Οι ακαθάριστες χορηγήσεις το 2019 διαμορφώνονται  σε 50 δισ ευρώ όπου τα εξυπηρετούμενα δάνεια υπερβαίνουν τα μη εξυπηρετούμενα.
Τα πρώτα ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ και τα δεύτερα διαμορφώνονται σε 24 δισ. ευρώ  σε επίπεδο εκτίμησης.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της τράπεζσς, οι ακαθάριστες χορηγήσεις εκτιμάται πως το 2022 σε επίπεδο πρόβλεψης θα διαμορφωθούν σε 48 δισ ευρώ όπου περίπου 8 δισ. ευρώ θα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και 40 δισ τα εξυπηρετούμενα.
Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πως η τράπεζα βάζει μπρος τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Το 2018 εκταμιεύτηκαν δάνεια 3,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 85% σε επιχειρήσεις και το 15% σε ιδιώτες.
Για το 2019 η εκατίμηση είναι νέες εκταμιεύσεις 4,1 δισ. ευρώ από την τράπεζα με το 83% να είναι επιχειρηματικά και το 17% να είναι δάνεια λιανικής τραπεζικές. 
Σε 5 δισ. ευρώ είναι η πρόβλεψη για νέες εκατμιεύσεις το 2020 με το 20% να είναι δάνεια retail και το 80% δάνεια προς επιχειρήσεις.
Οι προβλέψεις για το 2021 κινούνται στα 6 δισ. ευρώ με αναλογία 20% και 80% και πάλι ενώ για το 2022 η πρόβλεψη μιλάει για νέες χορηγήσεις 7 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 75% αφορά τις επιχειρήσεις και το 25% αφορά τα δάνεια λιανικής.
Δηλαδή σε επίπεδο πενταετίας θα έχουν εκταμιευτεί 25,2 δισ. ευρώ νέες χορηγήσεις με στόχο αυτές να χρηματοδοτήσουν κυρίως τις επιχειρήσεις που είναι και ο μοχλός δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας.
Σε ότι αφορά τα κεφάλαια της τράπεζας, που αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για το πως η Πειραιώς διαχειρίζεται τις κεφαλαιακές της απώλειες, αξίζει να σημειωθεί πως η τράπεζα θα έχει απώλειες ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ από τις πρωθύστερες τιτλοποιήσεις όμως θα έχει και όφελος περίπου 4 δισ. ευρώ από το Risk Weighted Asset.
Aυτό θα οδηγήσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε απώλεια 1,8 μονάδες και έτσι αυτός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 14,5%.
Ας σημειωθεί πως η τράπεζα προκειμένου να μην επηρρεαστεί η αναβαλλόμενη φορολογία της πρόκειται να δημιουργήσει μια νέα εταιρία κατά τα πρότυπα της Eurobank και της Alpha Bank στην οποία τεχνικά θα μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια.
Τέλος ας σημειωθεί πως οι νέες χορηγήσεις της τράπεζας θα τη βοηθήσουν στη διαμόρφωση κερδοφορία και κατ' επέκταση τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου το οποίο η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις αλλά και για να αποπληρώσει το κουπόνι των Cocos το προσεχές χρονικό διάστημα.

Image


www.bankingnews.gr

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr