Γιατί πρέπει να μπει η ΔΕΠΑ Υποδομών στο FSRU και όχι η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Γιατί πρέπει να μπει η ΔΕΠΑ Υποδομών στο FSRU και όχι η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η επιλογή της ΔΕΠΑ Εμπορίας ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, καθώς μια εμπορική εταιρία θα συμμετέχει τόσο στη διαχείριση μιας υποδομής αποθήκευσης φυσικού αερίου, την ίδια ώρα που θα έχει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής για την άσκηση των εμπορικών της δραστηριοτήτων

Ερωτηματικά αλλά και ανησυχίες για τον κίνδυνο νομικών εμπλοκών στην υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, εγείρει η επιλογή της κυβέρνησης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή της εταιρίας με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Gastrade που προωθεί το έργο του πλωτού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης.

Ασφαλώς και το FSRU σαν project η κυβέρνηση καλώς κάνει και το ενισχύει ενόψει της ανάπτυξης της χώρας ως ενεργειακού κόμβου, όμως η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού θα επέβαλε την επιλογή της ΔΕΠΑ Υποδομών για την ανάληψη του 20%.

Πρόκειται για μια κίνηση που δρομολογήθηκε μέσω του νόμου για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ σε τρεις εταιρίες, δηλαδή τη ΔΕΠΑ Υποδομών, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων. Ο διαχωρισμός της ΔΕΠΑ είχε ως στόχο την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει καθετοποιημένες δραστηριότητες στις ενεργειακές εταιρίες.

Με άλλα λόγια, στόχος του διαχωρισμού ήταν να δημιουργηθούν δυο εταιρίες με διακριτές δραστηριότητες στην δημιουργία και διαχείριση υποδομών φυσικού αερίου και στην προμήθεια – εμπορία  φυσικού αερίου.

Διπλός ρόλος

Όπως αναφέρουν παράγοντες που γνωρίζουν τη λειτουργία της αγοράς η επιλογή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού καθώς μια εμπορική εταιρία θα συμμετέχει τόσο στη διαχείριση μιας υποδομής αποθήκευσης φυσικού αερίου την ίδια ώρα που θα έχει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης υποδομής για την άσκηση των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος για το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ αναφέρει ότι η ΔΕΠΑ Υποδομών αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σημερινής ΔΕΠΑ αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ. Ενώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας προβλέπει ότι αναλαμβάνει τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις στην προμήθεια Αερίου. 

Όμως ο νόμος έχει μια εξαίρεση και αυτή δεν είναι άλλη από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Οι όροι του ανταγωνισμού με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο

Με επιλογή λοιπόν η ΔΕΠΑ Εμπορίας να συμμετέχει με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU της Αλεξανδρούπολης και ταυτόχρονα να έχει το δικαίωμα δέσμευσης χωρητικότητας στον σταθμό, οι δυο δραστηριότητες εμπλέκονται εγείροντας ζητήματα παραβίασης των όρων του ανταγωνισμού σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά όπως αυτή της προμήθειας φυσικού αερίου.

Πολύ δε περισσότερο, που η οριστικοποίηση της συμμετοχής της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU έγινε λίγο πριν την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας προκαταλαμβάνοντας τις προθέσεις αλλά και αυξάνοντας τις υποχρεώσεις των υποψήφιων  επενδυτών.   

Η απόφαση να «κρεμαστούν» οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το FSRU κάτω από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας προκάλεσε εξαρχής μείζονα ερωτηματικά τα οποία εντείνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (14 Φεβρουαρίου), αλλά και του δεύτερου market test για το FSRU από το οποίο θα κριθεί πότε και εάν θα ληφθεί η επενδυτική απόφαση για το έργο.      

 

Π.Μπουσμπουρέλης  

www.worldenergynews.gr

 


 


worldenergynews.gr