ΔΕΣΦΑ: Ξεκινά ο σχεδιασμός του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά

ΔΕΣΦΑ: Ξεκινά ο σχεδιασμός του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά

Η κοινοπραξία Asprofos Engineering - C&M Engineering θα πραγματοποιήσει τις μελέτες εγκατάστασης του Σταθμού, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΦΑ, με δεδομένη την αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων λόγω του ΤΑΡ

Η κοινοπραξία των Asprofos Engineering και C&M Engineering ανακηρύχθηκε ανάδοχος στον διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ για την υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού και των υπόλοιπων μελετών για την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων, στη Λάρισα. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Ιανουαρίου, ενώ η χρονική της διάρκεια ανέρχεται στους 5 μήνες.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2020-2029, ο Σταθμός στην Αμπελιά  αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2023, ώστε τρεις μήνες αργότερα να ενταχθεί στο σύστημα. Το έργο κρίνεται απαραίτητο βάσει των μελετών υδραυλικής προσομοίωσης του ΕΣΦΑ που έχει  εκπονήσει ο ΔΕΣΦΑ, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον βορρά προς νότο, με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP και της διασύνδεσής του με το ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσημβρία.

Επομένως, με βάση τον Διαχειριστή, για να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου σε όλα τα σενάρια επιλογής σημείου εισόδου από τους χρήστες για  τις  ποσότητές τους, υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς μέσω της εγκατάστασης ενός σταθμού συμπίεσης στο νότιο και πλέον φορτισμένο τμήμα του συστήματος.

Τον Ιούνιο 2023 η ένταξη του Σταθμού στο σύστημα

Το έργο έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ, ενώ έχει υποβληθεί αίτηση ώστε το 50,34% αυτού του ποσού να καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Επίσης θα επιδιωχθεί να ληφθεί δάνειο από την ΕΤΕπ. Η ανάκτηση της επένδυσης θα γίνει μέσω της ένταξης της υποδομής στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΔΕΣΦΑ.

Ο σταθμός θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει την δυνατότητα συμπίεσης και σε αντίστροφη ροή. Με βάση τη μελέτη προσομοίωσης, τα χαρακτηριστικά του εκτιμήθηκαν σε δύο μονάδες συμπίεσης ισχύος 10 MW, σε συνδυασμό με μία παρόμοια εφεδρική μονάδα  (2+1)x10 MW. Το ακριβές μέγεθος της μονάδας θα προκύψει κατά το στάδιο του βασικού σχεδιασμού.


Κ.Δ.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr