Εκκρεμότητα στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας η option απόκτησης από τη ΔΕΗ του 30% της εταιρείας αερίου

Εκκρεμότητα στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας η option απόκτησης από τη ΔΕΗ του 30% της εταιρείας αερίου

Η διοίκηση της ΔΕΗ αναμένει τις προτάσεις των συμβούλων της, για το εάν και πώς θα αξιοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης

Μια σημαντική εκκρεμότητα σε σχέση με την ολοκλήρωση του νέου εγχειρήματος ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας καλούνται να επιλύσουν τα συναρμόδια επιτελεία υπουργείου, ΤΑΙΠΕΔ, ΔΕΠΑ και ΔΕΗ μέχρι την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών στις 6 Μαρτίου. 

Πρόκειται για την option συμμετοχής της ΔΕΗ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ σε ποσοστό 30% που δόθηκε με απόφαση του δημοσίου το 2002. Η διοίκηση της ΔΕΗ αναμένει σύμφωνα με πληροφορίες τις προτάσεις των συμβούλων της, για να εισηγηθεί ανάλογα στο διοικητικό συμβούλιο για το εάν και πώς θα αξιοποιήσει την οψιόν.

Ανατροπή μόνο με νέα απόφαση του Δ.Σ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ΔΕΗ δεσμεύεται ήδη από απόφαση προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου για την παραίτηση του δικαιώματός της έναντι αποζημίωσης, η οποία μπορεί να ανατραπεί μόνο με νέα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η άποψη που επικρατεί στη ΔΕΠΑ, από την άλλη, είναι ότι οι συνθήκες στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπουν την αγορά φυσικού αερίου έχουν αλλάξει ριζικά από το 2002 που δόθηκε η σχετική οψιόν στη ΔΕΗ. Επομένως, η ισχύ της σήμερα όχι μόνο δεν έχει νόημα αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Αποζημίωση 32,9 εκατ. ευρώ

Tο 2012 όταν έγινε η πρώτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ είχε υπογράψει συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ, βάσει της οποίας η επιχείρηση ηλεκτρισμού αποποιείτο του δικαιώματος. Το ΤΑΙΠΕΔ και η ΔΕΗ συμφώνησαν στη μη άσκηση της option έναντι αποζημίωσης 32,9 εκατ. ευρώ, την οποία θα εισέπραττε από τα έσοδα της πώλησης, και μάλιστα σε διάστημα δύο εργάσιμων ημερών από την καταβολή του τιμήματος.

Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας ΤΑΙΠΕΔ- ΔΕΗ οριζόταν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Το θέμα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διευθετηθεί το αργότερο μέχρι την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την αγορά του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας προκειμένου το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα προκύψει από την πώληση να είναι ξεκάθαρο για τους επενδυτές.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr