Ν.Καρακατσάνη (ΡΑΕ): Ρυθμιστικά κίνητρα στους Διαχειριστές δικτύων για αυξημένη αποτελεσματικότητα και απανθρακοποίηση

Ν.Καρακατσάνη (ΡΑΕ): Ρυθμιστικά κίνητρα στους Διαχειριστές δικτύων για αυξημένη αποτελεσματικότητα και απανθρακοποίηση

Όπως ανέφερε το μέλος της ολομέλειας της ΡΑΕ στο συνέδριο Athens Energy Dialogues, σύντομα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για τη μείωση των ρευματοκλοπών από τον ΔΕΔΔΗΕ

Στην παροχή κινήτρων στους Διαχειριστές των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, πρόκειται να προχωρήσει η ΡΑΕ, όπως σημείωσε η Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της Ολομέλειας της Αρχής, στο συνέδριο Athens Energy  Dialogues. Σύμφωνα με την κ. Καρακατσάνη, στόχος της παροχής κινήτρων είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των Διαχειριστών, ο ρόλος των οποίων αναμένεται να ενισχυθεί στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Όσον αφορά τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ο κανονισμός τιμολόγησης προβλέπει τη δυνατότητα για επαύξηση του WACC των Διαχειριστών κατά 1,5%, απολογιστικά και για έργα ανάπτυξης, στο πλαίσιο στοχοθεσίας, Με βάση το μέλος της Ολομέλειας, η ΡΑΕ επεξεργάζεται μια συγκροτημένη μεθοδολογία για τα κριτήρια, τη μεθοδολογία, τους στόχους, και τους δείκτες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, όπως το ποσοστό χιλιομετρικής κάλυψης και διείσδυσης.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το στέλεχος της Αρχής, για τη μεταφορά φυσικού αερίου προβλέπεται η δυνατότητα διαφοροποίησης wacc ανάλογα με την κατηγορία έργου. Για το ζήτημα αυτό, έχει υποβληθεί εισήγηση από τον ΔΕΣΦΑ για σημαντικά έργα, ώστε να υπάρξει «εναρμόνιση» με το πλαίσιο του ηλεκτρισμού.

Οι προβλέψεις για ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

Στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται η δυνατότητα για επαύξηση του WACC κατά 1-2,5% για έργα μείζονος σημασίας, η οποία εφαρμόζεται από την ηλέκτριση του έργου και για 12 έτη. Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με την κ. Καρακατσάνη, υπάγεται η διασύνδεση Αττικής-Κρήτης, με το ύψος της προσαύξησης να συναρτάται με το κόστος του έργου και τον χρόνο υλοποίησής του.

Για τον ΔΕΔΔΗΕ, έχει αναπτυχθεί στη ΡΑΕ μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία για τη μείωση των ρευματοκλοπών, για την οποία θα ξεκινήσει σύντομα η δημόσια διαβούλευση, όπως επισήμανε  η κ. Καρακατσάνη. Επιπλέον, πλαίσιο κινήτρων είχε προταθεί στο παρελθόν από τον ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών στη χαμηλή τάση, με αφετηρία το γαλλικό μοντέλο. Εντός του έτους, θα υποβληθεί επίσης κοινή πρόταση των διαχειριστών διανομής αερίου για τις προδιαγραφές των «έξυπνων» μετρητών και στις παροχές του αέριου καυσίμου.
 
Ρυθμιστικά κίνητρα για την ενεργειακή μετάβαση

Το μέλος της Ολομέλειας υπογράμμισε επίσης ότι στις ευρωπαϊκές χώρες ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ρυθμιστικά κίνητρα για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης. Όπως πρόσθεσε, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση της Αγγλίας, όπου ο ρυθμιστής (Ofgem) εξέδωσε, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση για 50 επιμέρους σημεία της μεθοδολογίας, το πλαίσιο που θα εφαρμόσει στους 14 Διαχειριστές Δικτύου από το 2023 κι έπειτα.

Πέρα από τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τις δραστηριότητες των Διαχειριστών, κρίσιμες παράμετροι θεωρήθηκαν οι συνδέσεις έργων ΑΠΕ, η μείωση περικοπών ΑΠΕ, η διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης, και η ανάπτυξη αγορών ευελιξίας. Δίνεται επίσης ώθηση στην καινοτομία, με συγκρότηση ειδικού λογαριασμού, σε συνέχεια της επιτυχημένης προσέγγισης που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια.

Στρατηγικές επενδύσεις με κίνδυνο υποαξιοποίησης

Όπως συμπλήρωσε η κ. Καρακατσάνη, ειδική ενότητα αποτελεί η αντιμετώπιση στρατηγικών επενδύσεων, που όμως ενέχουν τον κίνδυνο υποαξιοποίησης, λόγω αβεβαιοτήτων στη ζήτηση και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό ότι το κείμενο της απόφασης πλαισίου είναι εύληπτο και κατανοητό από τον μέσο πολίτη και ότι περιλαμβάνει σαφή χρονοδιαγράμματα για όλα τα βήματα που θα ακολουθήσουν για την οριστικοποίηση των μεθοδολογιών.

Επίσης, κατά την πάγια πρακτική του, ο ρυθμιστής συγκρότησε 5 ομάδες εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα, με συμμετοχή της αγοράς και πλήρως διαφανείς διαδικασίες, όπως η δημοσίευση των τεχνικών ζητημάτων που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις και των πρακτικών.
 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr