Πώς θα «τρέξει» ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Ανακοινώνουν σήμερα (24/1) τα ΕΛΠΕ το ύψος του discount - Η επίσημη ανακοίνωση

Πώς θα «τρέξει» ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Ανακοινώνουν σήμερα (24/1) τα ΕΛΠΕ το ύψος του discount - Η επίσημη ανακοίνωση

Προϋπόθεση για τη διεκδίκηση της εταιρείας η εμπειρία στον ενεργειακό κλάδο και η ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων άνω των 200 εκατ. ευρώ

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να έχουν οι διεκδικητές του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως αναφέρει η πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος, που δημοσίευσε χθες το ΤΑΙΠΕΔ. Αν πρόκειται για κοινοπραξία, τότε θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της να έχει ενασχόληση με τον ενεργειακό κλάδο.

Την ίδια στιγμή, η πρόσκληση επιβεβαιώνει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, περί ύπαρξης option για την εξαγορά με discount του 35% των ΕΛΠΕ από τον προτιμητέο επενδυτή, στην περίπτωση που τα Ελληνικά Πετρέλαια δεν διεκδικήσουν το 65% του Δημοσίου ή δεν πλειοδοτήσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα (ακόμη και πριν από την έναρξη του Χρηματιστηρίου) τα ΕΛΠΕ πρόκειται να γνωστοποιήσουν το ακριβές discount της ενδεχόμενης αγοραπωλησίας.

Με δεδομένο ότι όλοι οι επενδυτές (πλην ΕΛΠΕ) ουσιαστικά θα διεκδικήσουν το 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την ανακοίνωση των Ελληνικών Πετρελαίων, θα είναι εξαρχής γνωστές όλες οι παράμετροι του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους. Για λόγους επίσης ίσης μεταχείρισης των διεκδικητών, σύμφωνα με την πρόσκληση, πρόκειται να παραιτηθούν επίσης από το Δ.Σ. της εταιρείας τα δύο μέλη που έχουν ορίσει τα ΕΛΠΕ.

Δυνατότητα αποκλεισμού για λόγους εθνικής ασφάλειας

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, οι «μνηστήρες» δεν μπορούν να προέρχονται από χώρες που έχουν υποστεί κυρώσεις από την Ε.Ε. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού διεκδικητών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σχετική με την οικονομική τους φερεγγυότητα, για τους συμμετέχοντες που αποτελούν νομικές οντότητες, θα πρέπει ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων τους να είναι τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία. Πάνω από 200 εκατ. θα πρέπει να είναι επίσης το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους κατά την τελευταία χρονιά.

Από την άλλη πλευρά, αν ο ενδιαφερόμενος είναι fund ή εταιρία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, τότε θα πρέπει να διαθέτει ενεργά και μη δεσμευμένα κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Option για προτιμητέο επενδυτή και ΕΛΠΕ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 6 Μαρτίου, ώστε να ακολουθήσει η φάση των δεσμευτικών προσφορών για το 65%, από τους επενδυτές που θα προκριθούν στο επόμενο στάδιο. Αν από αυτό προκύψει άλλος αγοραστής από τα ΕΛΠΕ, τότε για τη διάθεσή του 35% των ΕΛΠΕ, προβλέπονται δύο διακριτές option – για τον προτιμητέο επενδυτή και για τα ΕΛΠΕ.

Έτσι, αν τα ΕΛΠΕ ενεργοποιήσουν την option τους (Put Option), τότε ο επενδυτής θα πρέπει υποχρεωτικά να εξαγοράσει το μερίδιό τους. Αν πάλι ο επενδυτής ενεργοποιήσει τη δική του option (Call Option), τότε τα Ελληνικά Πετρέλαια θα είναι υποχρεωμένα να του πουλήσουν το 35% που κατέχουν.

Η αγοραπωλησία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένης διορίας. Πάντως, η πρόσκληση προβλέπει και την περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διμερής συναλλαγή για το 35%, αν δηλαδή κανένα από τα δύο μέρη δεν ενεργοποιήσει την option του. Τότε, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την πώληση μόνο του 65%.

Η επίσημη ανακοίνωση

Μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψαν τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. («ΕΛΠΕ») ανακοινώνει ότι χθες, 23 Ιανουαρίου 2020 συνήψε Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας (το «Μνημόνιο») με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») αναφορικά με τη συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ, για την πώληση των μετοχών του (65%) στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε, η οποία θα προκύψει μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019.
Το Μνημόνιο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΠΕ.
Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ, με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα.
Μετά τον ανωτέρω μετασχηματισμό και τη μετονομασία της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το 35% του κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Το Μνημόνιο προβλέπει ότι η ΕΛΠΕ θα συμμετάσχει στον ανωτέρω διαγωνισμό ως υποψήφιος επενδυτής για το 65% που δεν κατέχει σήμερα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που η ΕΛΠΕ δεν καταστεί Προτιμητέος Επενδυτής, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. από τον Προτιμητέο Επενδυτή και η έξοδος της ΕΛΠΕ από τη σημερινή συμμετοχή καταστατικής μειοψηφίας στην εν λόγω εταιρεία διασφαλίζονται μέσω δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς (Call Option) και πωλήσεως (Put Option) που παρέχονται στον Προτιμητέο Επενδυτή και στην ΕΛΠΕ αντίστοιχα επί των μετοχών της στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Η τιμή που θα λάβει η ΕΛΠΕ για την πώληση του ποσοστού συμμετοχήςτης κατ’ ενάσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως θα είναι 10% χαμηλότερη από το τίμημα που θα προσφέρει ο Προτιμητέος Επενδυτής για τις πωλούμενες μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ.
Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται στο μέρος του τιμήματος που αφορά στην καθαρήταμειακή θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Λόγω της συμμετοχής της ΕΛΠΕ στον ανωτέρω διαγωνισμό και προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων σε αυτήν, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής στη διακυβέρνηση και λήψης πληροφόρησης της ΕΛΠΕ ως μετόχου της ΔΕΠΑ Α.Ε..

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr