«Κόκκινη κάρτα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία για τη Διαβαλκανική Μελέτη Επικινδυνότητας στο αέριο

«Κόκκινη κάρτα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία για τη Διαβαλκανική Μελέτη Επικινδυνότητας στο αέριο

Η καθυστέρηση στην εκπόνηση της Μελέτης, που προκάλεσε την έρευνα των Βρυξελλών,σύμφωνα με πληροφορίες οφείλεται πρωτίστως στη μη έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τις δύο γειτονικές χώρες

Στο ΥΠΕΝ βρίσκεται ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωση από την Κομισιόν σχετικά με την έρευνα που έχει ξεκινήσει αναφορικά με την καθυστέρηση στην υλοποίηση της Διαβαλκανικής Μελέτης Επικινδυνότητας στο φυσικό αέριο. Στο «κάδρο» της έρευνας βρίσκονται επίσης, όπως είναι φυσικό, και οι δύο υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με τις οποίες συναποτελούν μαζί με την Ελλάδα τη Διαβαλκανική Ομάδα Κινδύνου.

Η Διαβαλκανική Ομάδα  συστάθηκε με βάση τον Κανονισμό 1938/2017, όπως και οι υπόλοιπες περιφερειακές ομάδες ανά την Ευρώπη, με σκοπό τα εμπλεκόμενα κράτη να διερευνήσουν από κοινού τον βαθμό στον οποίο η εκάστοτε περιφέρεια είναι ευάλωτη σε διεθνείς κινδύνους, αλλά και να προκρίνουν κοινές συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, πέρα από την κοινή Μελέτη Επικινδυνότητας, που έπρεπε να είναι έτοιμη τον Οκτώβριο του 2018, η Διαβαλκανική Ομάδα εγκαλείται επίσης γιατί έχει καθυστερήσει να καταλήξει και σε αυτά τα διακρατικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κρίσεων, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν ουσιαστικά διακρατικούς μηχανισμούς αλληλεγγύης, με τους οποίους ένα κράτος θα μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια τροφοδοσίας κάποιου γειτονικού του. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση που στη Βουλγαρία επικρατήσει παγετός, και για την προστασία ευάλωτων κατηγοριών καταναλωτών (π.χ. νοικοκυριών ή νοσοκομείων), θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα της χώρας να ζητήσει (και να αποζημιώσει ανάλογα) από ελληνικές βιομηχανίες να περικόψουν την κατανάλωσή τους σε φυσικό αέριο.

Καθησυχαστικό το ΥΠΕΝ

Όσον αφορά  πάντως την έρευνα της Κομισιόν, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εμφανίζεται καθησυχαστικό για τις καθυστερήσεις, κατ’ αρχάς επειδή η αργοπορία οφείλεται εν πολλοίς στη μη έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, γεγονός που θα σημάνει και την αυτόματη παύση της έρευνας.

Αν και η έρευνα στρέφεται εναντίον των εμπλεκόμενων κρατών-μελών, η Ελλάδα συμμετέχει στην Ομάδα μέσω της ΡΑΕ, η οποία έχει τον ρόλο του συντονιστή. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, η εκπροσώπηση γίνεται μέσω των αντίστοιχων υπουργείων Ενέργειας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, κατά την υλοποίηση της κοινής μελέτης, η ΡΑΕ βρισκόταν σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, καθώς και λόγω των ιδιαιτεροτήτων των βαλκανικών αγορών φυσικού αερίου, η εκπόνησή της ήταν περίπλοκη και σύνθετη.


www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr