Σε επίπεδα ρεκόρ η μεταφορά όγκου φυσικού αερίου της Λιθουανίας το 2019 στις χώρες της Βαλτικής

Σε επίπεδα ρεκόρ η  μεταφορά όγκου φυσικού αερίου της Λιθουανίας το 2019  στις χώρες της Βαλτικής

Η κατανάλωση φυσικού αερίου στη Λιθουανία αυξήθηκε κατά 1,2 TWh ή 5% το 2019

Το 2019, η Λιθουανία μετέφερε τον υψηλότερο όγκο φυσικού αερίου που καταγράφηκε ποτέ στις χώρες της Βαλτικής. Με τη διενέργεια στοχοθετημένων επενδύσεων στη λιθουανική υποδομή φυσικού αερίου και τη διασύνδεσή της με τις γειτονικές χώρες, η μετάδοση αερίου στα κράτη της Βαλτικής αυξήθηκε κατά 2,6 φορές το 2019, φθάνοντας σχεδόν 6 TWh φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον Λιθουανικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου Amber Grid, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ροή φυσικού αερίου στη Λετονία και την Εσθονία αντιπροσώπευε το 20% της συνολικής ποσότητας εισαγόμενου αερίου που προοριζόταν για τους καταναλωτές στη Λιθουανία και στις άλλες χώρες της Βαλτικής.

Σύμφωνα με τον Nemunas Biknius, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Amber Grid, το ποσό του αερίου που μεταφέρθηκε στη Λετονία έχει αυξηθεί 10 φορές κατά τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε το 2019 είναι το υψηλότερο επίπεδο καταγραφής αερίου στη Λετονία.

Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του LNG στην αγορά, η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του τερματικού σταθμού Klaipeda έφθασε επίσης σε επίπεδο ρεκόρ. Πέρυσι, οι εισαγωγές αερίου μέσω του τερματικού σταθμού  αντιπροσώπευαν το 65% (19,6 TWh) της συνολικής ποσότητας αερίου που μεταφέρθηκε στην ΕΕ μέσω της Λιθουανίας. Το 2018, ο δείκτης αυτός αντιπροσώπευε μόνο το 35%.

Τέλος, η κατανάλωση φυσικού αερίου στη Λιθουανία αυξήθηκε κατά 1,2 TWh ή 5% το 2019 και η συνολική ποσότητα αερίου που καταναλώθηκε στη Λιθουανία ανήλθε σε 23,5 TWh.

 

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr