ΑΔΜΗΕ: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Δημοπρασίας για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας

ΑΔΜΗΕ: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Δημοπρασίας για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας
Η Συμβατική Περίοδος Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας είναι το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως και 31/12/2020
Δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Δημοπρασίας που διεξήχθη σήμερα (29/10) για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας.

Η Συμβατική Περίοδος Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας είναι το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως και 31/12/2020. Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανερχόταν σε 4500MW.

aaa

www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr