ΣΕΦ: Δυνατότητα προσθήκης μέσου αποθήκευσης χωρίς τη μεταβολή της οντότητας του σταθμού ΑΠΕ

ΣΕΦ: Δυνατότητα προσθήκης μέσου αποθήκευσης χωρίς τη μεταβολή της οντότητας του σταθμού ΑΠΕ
Η έννοια αυτού του σταθμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του Υβριδικού Σταθμού

Στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικά Έργα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει να είναι δυνατή η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, ή τροποποίηση αυτής, ώστε να προστίθεται στον σταθμό αποθηκευτικό μέσο ενέργειας, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία, χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα του σταθμού και ο τρόπος μεταχείρισής του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.

Η έννοια αυτού του σταθμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του Υβριδικού Σταθμού.

Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη πρόταση είχε υποβάλει και η ΡΑΕ, το 2019, στο πλαίσιο της συζήτησης για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr