Η Σλοβενία εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Σλοβενία εξετάζει το ενδεχόμενο να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η Σλοβενία υποστηρίζει την ενεργειακή απόδοση και τις βιώσιμες μεταφορές
H Σλοβενία εξετάζει τα μέτρα για να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποστηρίζοντας την ενεργειακή απόδοση και τις βιώσιμες μεταφορές, ενώ αναπτύσσει το εθνικό της σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα μέτρα για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την άρση των διοικητικών εμποδίων και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, ενώ τα μέτρα για την υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανακαίνιση κτιρίων και στις βιομηχανικές διαδικασίες, συνέστησε η Επιτροπή.

Αυτά τα μέτρα, βασίζονται στο τελικό εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλίματος της Σλοβενίας (NECP), δήλωσε η Επιτροπή στις αρχές της εβδομάδας στην έκθεση αξιολόγησής της για το τελικό NECP της χώρας για το 2021-2030.

Ταυτόχρονα, τα μέτρα για τη στήριξη των βιώσιμων μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αστική και διασυνοριακή κινητικότητα, καθώς και τις μεταφορές από οδικές σε σιδηροδρομικές.


Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εθνική συμβολή της Σλοβενίας στον στόχο της σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030 σε επίπεδο ΕΕ, το 27% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας είναι χαμηλή φιλοδοξία, δεδομένου ότι είναι κάτω από τον στόχο 37% που υπολογίζεται βάσει ενός ειδικού τύπου που ορίζεται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση.

Στο NECP, η Σλοβενία ​​σχεδιάζει να παράγει τουλάχιστον το 75% της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από εθνικές πηγές έως το 2030, με στόχο να διατηρήσει ή να βελτιώσει το σημερινό επίπεδο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σημείωσε η  Κομισιον.Πρόσθεσε ότι ενώ συνολικά 21 κράτη μέλη, της Σλοβενίας ​​μαζί με την Τσεχική Δημοκρατία έχουν δεσμευτεί να καταργήσουν τον άνθρακα (συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη και της τύρφης) εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

www.worldenergynews.gr


worldenergynews.gr